Arkivet

- Den enskilde måste ta mer ansvar

Den enskildes ansvar kan behöva poängteras än mer. Frågor kring social oro kommer att bli vanligare. Det tror Stefan Anering, ny enhetschef för den enskildes säkerhet på MSB.

Anering var tidigare kommunikationschef  i Storstockholms brandförsvar och hade nog bättre koll än de flesta på MSBs arbete gentemot den enskilde.
– Men jag har börjat inse att det är så mycket mer än jag kände till, inte minst de breda verksamheterna inom äldresäkerhet och barnsäkerhet.

 

Projektet ”Aktiv mot brand” har visat upp goda resultat, 15-16 oktober arrangeras en stor skadekonferens i Göteborg, ”Peppar, peppar” riktat mot äldre rullar vidare, en stor rapport om drunkningsolyckor har presenterats, webbplatsen DinSäkerhet.se tar ett bredare grepp över sociala medier – och så vidare.

Når säkerhetsbudskapen fram?
– Vi når säkert ut bra med budskapen, men målet måste vara att nå ut ännu bättre. Det är så mycket bra arbete som görs.

– Men vi jobbar i huvudsak inte för att nå den enskilde direkt, det tror jag också skulle vara svårt. I vissa fall gör vi naturligtvis det, men våra huvudkontakter är kommuner, landsting, länsstyrelser och organisationer och att via dem i förlängningen nå ut till den enskilde. Vårt jobb är att ge verktyg så att den enskilde kan ta sitt ansvar.

 

Ett ansvar Anering fortsatt tror behöver poängteras.
–Man kan inte förlita sig på att samhället gör allt, vissa frågor måste den enskilde ta mer ansvar för.

Vad tänker du på då?
– Exempelvis att ha en fungerande brandvarnare, lära sig hur man gör om oljan på spisen börjar brinna. Kunskap om brandfrågor är ofta bristfälliga. Inte minst det som kan tyckas ologiskt, som att stanna kvar i lägenheten när det brinner i en annan lägenhet i huset. Och det måste förklaras på ett enklare sätt så att det sitter i ryggmärgen.

 

Arbetet med den enskildes säkerhet blir bredare och bredare. Vilket är nästa område för MSB?
– Social oro tror jag blir något som kommer upp mer och mer. Vi samarbetar redan med trossamfunden som är aktiva i ämnet. Jag tror det är en fråga för oss, men hur vet jag inte än.

 

Ett av de nya greppen är en satsning på Instagram, ett socialt nätverk där man kommunicerar med bilder, som Din säkerhet gör. Målgrupper är bland annat ungdomar 18-24 år som är på väg att flytta hemifrån och småbarnsföräldrar.
– Det viktiga är att kommunicera med dem som följer oss, inte bara att försöka få många följare. Budskapet sprider sig ändå som ringar på vattnet via olika andra sociala medier om man använder sig av bland anat hashtags.

 

Stefan Anering jobbade som polis i 16 år, kom sen till Storstockholms brandförsvar. Nu har han ersatt Katarina Rydberg som enhetschef på MSB. 

Vad var det som lockade med den enskildes säkerhet?
– Just att vi verkligen jobbar med enskilda, möjligheten att påverka människors vardag till det bättre.