Arkivet

Biogasbussar tog eld vid krock

Två moderna stadsbussar drivna med naturgas förstördes sedan de kolliderat lätt med varandra vid en ändhållplats.

Brinnande bussar

Två biogasbussar började brinna efter en mindre kollision. När räddningstjänsten anlände var båda bussarna övertända. På lilla bilden en av gastuberna som läckte, placerad på ett av busstaken. Foto: Helsingborgs brandförsvar

 

Den främre bussen, av märke Man, stod uppställd längst fram vid hållplatsen. I bussen fanns fyra passagerare (tre vuxna och ett barn) samt en chaufför (C1).

Den andra bussen, en Volvo, närmade sig bakifrån med avsikt att parkera bakom. Föraren (C2) var ensam i bussen.

 

Farten var mycket låg men när C2 trampade på bromspedalen upplevde han att inget hände. Han trampade upprepade gånger på bromsen men lyckas inte få stopp på sitt fordon och körde i låg hastighet bakifrån in i den stillastående Man-bussen.

Precis efter kollisionen såg föraren av Volvo-bussen (C2) hur det slog upp en låga över framrutan precis framför förarsätet.

 

Han blev chockad av branden och försökte öppna den främsta dörren med hjälp av ett vred placerat till vänster om förarsätet. Till en början hände inget men efter att ha tryckt ett antal gånger öppnades dörren.
Föraren C1 i den främre bussen kände av kollisionen och såg direkt till att bussen utrymdes.
En tredje chaufför (C3) som befann sig i en rastlokal såg hur Volvon körde in i Man-bussen och fattade eld. Han fick med sig en pulversläckare och gjorde ett släckförsök utan att lyckas.
I stället tog han hand om C2 som chockad stod kvar utanför sin brinnande buss. Med sin mobiltelefon ringde han SOS Alarm.

 

När räddningstjänsten anlände var båda bussarna övertända.
På Volvo-bussen, som hade kaross av aluminium, hade taket redan smält och gastankarna som normalt låg på taket rasat ner och låg nu inne i den brinnande bussen.

Gastuber på Man-bussenMan-bussen som var av stålplåt, hade ett något långsammare brandförlopp. En intilliggande byggnad var starkt hotad men kunde räddas och fick endast smärre brandskador. Branden bekämpades till en början med vatten men efter ett tag gick man över till mellanskum.

 

I det stora hela fungerade insatsen bra. Räddningstjänsten fick i ett tidigt skede tag på en representant för det drabbade bussbolaget.
Stabspersonal på brandstationen hjälpte till att ta fram uppgifter om riskavstånd, temperatursäkringar med mera. Olycksförloppet och insatsen har efteråt analyserats med hjälp av Step-metoden. Erfarenheterna finns presenterade i en fyllig rapport.

 

Branden startade i Man-bussens motorutrymme, det har Statens Haverikommission kom fram till efter en grundlig undersökning.
Vid kollisionen deformerades bussen baklucka och en behållare med bränslefilter skadades. Flera liter bränslegas strömmade ut och antändes av gnistor som bildades när en lampa som fanns i motorrummet krossades.

Artikeln bygger på en rapport av Anna Brand, Helsingborgs Brandförsvar.

 

Insatsstöd Man gasbussar

 • Lokaltrafiken i Helsingborg förfogar över ett 60-tal gasbussar. De är godkända för 86 alternativt 121 passagerare.
 • Gasbussarna har tre dörrar på höger sida De kan öppnas med handkraft om man gör dörrautomatiken trycklös via vred ovanför respektive dörr.
 • Bussarna drivs i huvudsak med naturgas med en liten inblandning av biogas.
  Brännbarhetsområdet är från 5,0 till 16,0 volymprocent.
 • Gasförrådet är monterat på taket. Det består av 9 kompositflaskor á 181 liter.
 • Flaskorna har ett max tryck om 200 bar. I båda ändar av dem finns smältsäkringar (temperatursäkringar) samt en magnetventil för varje kompositflaska.
 • Smältsäkerhetsventilerna öppnar vid 110 grader och stänger sedan inte igen. Tömningen av systemet kan dock ta lång tid.
 • Bussarnas tändning eller huvudströmbrytare styr magnetventilerna, vid avstängd tändning eller huvudström kan ingen gas lämna gaspaketen på taket.

Relaterat

Kräver bättre säkerhet efter bussbrand

Erfarenheter

 • Insatsstödet vid brand i gasbussar bör ses över. Vilket är riskavståndet vid bussbrand där temperatursäkringarna inte löst ut?
 • Räddningstjänsten bör även fundera på riskerna vid bränder i andra typer av fordon som drivs av alternativa bränslen.