– Det finns ingen aktör i Sverige som har en helhetsbild över den digitala arenan. Men man kan ha en hyfsad lägesbild, och här behöver vi utveckla oss.

Det sade MSBs generaldirektör Helena Lindberg när hon inledde Informationssäkerhetskonferensen.

– Vi behöver fakta och statistik, vi behöver incidentrapportering som kan vara ett av verktygen när vi ska tackla störningar, fortsatte Lindberg.

MSB har identifierat elektronisk kommunikation tillsammans med försörjning av dricksvatten och el som de tre viktigaste infrastrukturfrågorna.

– Eftersom vi är så beroende av att de fungerar kan störningar inom något av dessa områden få mycket stora konsekvenser.

– En av de frågor som bekymrar mig mest är hur vi åstadkommer skydd mot olika hot. Det kan vara antagonistiska, men också sånt som bara händer, olyckor. Vi behöver verktyg i samhället för att samverka kring utmaningarna.

Helena Lindberg poängterade också att alla som har ansvar för samhällsviktig verksamhet bör veta vad som är skyddsvärt, hur viktigt den egna verksamheten är för andra, vilka sårbarheter som finns och hur de skyddas, vem som ska tillgång till informationen och vem som inte ska ha det.

– Vi låser dörren när vi går hemifrån, vi måste tänka på motsvarande sätt när det gäller de digitala dörrarna.