Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Akut vattenkris på Öland

Öland lider av torka. Vattenbristen är akut.
1 600 kubikmeter vatten kan behöva transporteras från fastlandet varje dag. Det är den kortsiktiga lösningen.

Publicerad: 2016-06-08
Boende på Öland uppmanas hushålla med vattnet, bristen är akut. Foto: PER LARSSON

Nederbörden har varit extremt låg i sydöstra Sverige under en längre tid, grundvattennivåerna på Öland har sjunkit till historiskt låga nivåer. Situationen är ansträngd för kommunerna på ön.

I slutet av maj kallades till möte i Färjestaden där den regionala vattenstyrgruppen informerade MSB om vattenbristen.

Att köra vatten över Ölandsbron är en kortsiktig lösning. Mer långsiktiga lösningar som diskuteras är att hitta nya vattenfyndigheter på ön, fler ledningar från fastlandet, anläggningar för avsaltning av Östersjövatten och metoder för att behålla vattnet att stanna kvar på Öland och inte rinna ut i Östersjön.

– Vi fick en bra bild av hur de berörda kommunerna tillsammans med länsstyrelsen arbetar intensivt för att lösa situationen både på kort och på lång sikt. Då dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar, är de åtgärder som behöver vidtas en fråga för berörda kommuner och vi följer utvecklingen, säger Cecilia Nyström, avdelningschef för utveckling av samhällsskydd på MSB, till msb.se efter besöket på Öland.

MSB och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) kommer att stödja med inventering av grundvatten. Flygmätningar kommer att göras under hösten för att undersöka om det finns möjlighet till ytterligare grundvattenuttag.

Såväl bofasta som turister uppmanas att spara på vattnet, samtidigt kan 50-60 lastbilar per dygn komma att rulla över Ölandsbron i sommar för att säkra vattenförsörjningen.

Mörbylånga och Borgholms kommuner har infört bevattningsförbud. I Mörbylånga innebär det bland annat att det är förbjudet att använda kommunalt vatten för att vattna i trädgårdar, fylla pooler, vattna fotbollsplaner med mera. Borgholms förbud är liknande men inte riktigt lika långtgående.

PER LARSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen