Åsikterna var delade när Brand2015 avslutades med en paneldebatt om tillsyn.

– Vi har ingen formell makt att styra kommunerna. Vi ska kontrollera och se till att de följer lagen. Länsstyrelsens roll är att följa upp, kontrollera och bedöma. Om det blir styrning beror på hur kommunen väljer att förhålla sig till länsstyrelsens bedömningar, säger Eleonor Storm, MSB.

– Vår tillsyn handlar mycket om att ha en dialog med kommunerna. Jag är en ganska genomsnittlig länsstyrelsehandläggare och lägger kanske 20 procent på tillsyn. Vi kan inte åka ut vartannat år och säga att nu ska ni göra så här, säger Martin Neldén, länsstyrelsen Västernorrland.

Ulf Lago, räddningstjänsten Östra Götaland, är kritisk mot hela systemet som han anser inte fungerar.

– Läser man stora läxboken om målstyrning säger man att ingen målstyrning ska komma igång innan man noga utrett hur uppföljning och kontroll ska ske. Det är först nu, tio år för sent, man kommit fram till någon sorts uppfattning om hur det ska ske. Det var ett dåligt förberett tänk när lagen kom. I proppen står att målstyrning kräver en annan tillsyn med mer resurser.

Max Ekberg, SKL, anser att LSO innehåller detaljstyrning som inte borde finnas.

– Vi vill att tillsynen förhåller sig till det styrsystem kommunen har valt; tala om hur man kan förbättra sig i stället för att säga att nu ska ni göra så här.

Trots brister verkade ingen efterfråga en lagskärpning.

– Innan man ändrar lagen måste man fundera på varför tillsynen inte fungerar idag. Det beror bland annat på att kommunerna inte bjuder upp till dans när man tillsynar. Sen får man inte glömma bort att tillsyn är bara en stickprovs-​kontroll. Ansvaret för att följa lagen ligger på kommunen. De har alla möjligheter i världen att följa lagen utan att någon kommer in och petar någonstans, säger Eleonor Storm.