Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vägledningen samverkan vid dödligt våld på gång

Vägledningen för samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV), exempelvis terrorhändelser, väntas vara färdig i början av april.

Publicerad: 2018-03-08

– Vi är överens om vad som är viktigt, säger Ove Brunnström, MSB.

Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Storgöteborg är de som främst legat på för att få fram vägledningen och senast stött på hos justitiedepartementet för att det ska skyndas på i ärendet. Men det har funnits ett gemensamt behovs av en nationell vägledning hos blåljusorganisationerna.

– Vi har haft mycket diskussioner i arbetet med vägledningen, bland annat om tillvägagångssätt och arbetsmiljö men vi är nu överens om de stora dragen.

Vägledningen för samverkan vid PDV och terrorhändelser gås nu igenom internt på MSB, därefter kommer den att skickas ut på remiss under några veckor innan arbetet kan slutföras.

– Det som förstärkts i slutskedet är kapitlet om metoder. Det handlar om att det krävs samverkan, planering och övning, säger Ove Brunnström.

Planer för utbildning och övning finns inte med i vägledningen. men det arbetas med att få med exempel på detta i någon form av bilaga.

– Sen finns det olika synsätt. Stockholm vill exempelvis involvera alla berörda kompetenser för utbildning vid planering, medan Storgöteborg i första skedet har fokus på samverkan och skadeplatsnära åtgärder mellan blåljusorganisationerna. Men sådana frågor måste lösas lokalt.

Vägledningen är dock tänkt som ett stöd för samtliga aktörer, framförallt de som har behov att börja planera för insatser vid pågående dödlig våld.

MSB kommer även att ge ut en vägledning kring hot och våld mot blåljuspersonal, inriktningen är förebyggande och förberedande arbete med utgångspunkt i social oro. Vägledningen uppskattas att bli publicerad under maj-juni.

PER LARSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen