Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vägledning för bra brandskydd redan vid byggnation

MSB och Boverket tar fram en vägledning för brandskydd i byggprocessen och webbutbildning i brandskydd.

Publicerad: 2017-04-24

– Målet med vägledningen är att få ett bra brandskydd i byggnader som uppförs, att vi inte ska komma efteråt och vifta med lagen om skydd mot olyckor, säger Magnus Lundqvist, räddningstjänsten Karlstadsregionen som medverkar i arbetet.

För att undvika det är dialogen mellan byggnadsnämnd och räddningstjänst en del av vägledningen.

– Det är viktigt att vi på förhand tar upp i vilka objekt vi inom räddningstjänsten behöver yttra oss, vilka delar av processen vi behöver vara med i.

Förhoppningen är att vägledningen om brandskydd i byggprocessen ska skapa en helhet, en röd tråd. Och i förlängningen att byggnader uppfyller både BBR (Boverkets byggregler) och skäligt brandskydd genom byggnadens livstid.

Huvudfokus är på byggprocessen, exempelvis när i processen som PBL (plan- och bygglagen) och LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska användas. Men även hantering av bygglov tas upp, eftersom de två processerna ofta blandas samman.

Vägledningen är i stora delar teoretisk, men också tänkt som ett praktiskt stöd för räddningstjänsten och exempel kommer att redovisas.

– Det handlar om rollen i byggprocessen, framkomlighet för räddningstjänsten i samband med bygge. Vi tar inte upp tillämpning av byggregler i byggnadstekniskt brandskydd, inga tolkningar. Det här blir svart och vitt, inga gråzoner.

En referensgrupp medverkar i framtagningen av vägledningen som beräknas vara klar efter sommaren.

En webbutbildning i brandskydd tas också fram. Den tar upp hur brandskyddet kommer in i byggprocessen, fördjupning i byggklasser, utrymningsvägar och samarbete inom kommunen för bra brandskydd.

– Målgrupp är byggnadsinspektörer i byggnadsnämnden, men vi rekommenderar att även räddningstjänstens personal gör den, så att man har samma bild, säger Caroline Bernelius Cronsioe, Boverket, som förtillfället jobbar hos MSB med projektet.

Webbutbildningen beräknas finnas tillgänglig före semestern.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen