Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Utbildning i civilt försvar utreds

Vilka behov finns och hur kan de tillgodoses?

Publicerad: 2016-10-03

Petter NelinVilka behov av utbildning finns inom krisberedskap och civilt försvar och hur kan de tillgodoses?
Det är en av frågeställningarna i en utredning som MSB genomför.

– Fokus i utredningen är att titta på strategiska knäckfrågor, hur vi principiellt ska förhålla oss till utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar och skapa ramar för arbetet, säger Petter Nelin, projektledare för utredningen.

Projektgruppen har samlat in vad MSB tidigare gjort på området, inriktningar från arbetet med gemensamma grunder. Tidigare utredningar inom området av MSB och dess föregångare, men även från andra utbildare som Försvarshögskolan och Foi, gås igenom. Författningsmässiga förutsättningar och befintlig utbildning hos MSB och andra utövare har kartlagts.

– Det finns ganska mycket utbildning, inte minst på lokal och regional nivå som vi inte alltid kommer i kontakt med. Vi har valt att kasta ut nätet brett och sedan sorterar vi bort.

Utredningen ska ange principer för när MSB bör erbjuda utbildning, och hur myndigheten lämpligen stöttar när någon annan tillhandahåller utbildningen.

– Vi har kommit till analysfasen där vi tittar på hur det fungerar i dag och vad som kan förbättras. Det här är en internutredning som framförallt fokuserar på hur vi ska arbeta, men som utgångspunkt har vi alltid andra aktörers behov. Diskussioner med andra aktörer pågår och i slutänden handlar det om att skära till vår pusselbit så den passar in i övriga, säger Petter Nelin.

Projektet har genomfört två workshopar med kommuner, landsting, länsstyrelser och andra statliga myndigheter.

– Intresset var mycket bra och jag upplevde att deltagarna tyckte det var bra att de fick ge sin syn.

I våras levererades en utredning om utbildningar inom skydd mot olyckor, de utbildningarna ingår inte när man nu ser över behoven inom krisberedskap och civilt försvar. Men den utredningen konstaterade att civilt försvar bör beaktas i all framtida kursutveckling.

– Frågan om hur civilt försvar tas in i utbildningar som redan finns, exempelvis inom skydd mot olyckor, är mer en fråga för sakenheterna.

När kan utredningen ge avtryck i utbildningsbehovet?

– Det är jag kanske fel person att svara på. Vi ska leverera en utredning, sen är det upp till MSB och utbildningsverksamheten hur man vill gå vidare.
21 december ska utredningen vara klar och lämnas då till Cecilia Looström, avdelningschef för utveckling av beredskap på MSB.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen