Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Så blir nya utbildningen för deltidsbrandmän

Utbildning för brandmän i beredskap planeras till åtta platser i landet.
Innan årsskiftet ska MSB ha klart med vilka som blir de övriga sex utbildningsorterna, förutom Sandö och Revinge.

Publicerad: 2017-11-10
Sverige har delats in i åtta regioner, i varje region ska en utbildningsplats finnas.

– Vi har fått in anbud i alla sex regioner där vi vill upphandla utbildning. Förutsättningar finns för att vi ska ha åtta utbildningsplatser nästa år, säger Rolf Nordengren, biträdande chef på enheten för utbildningssamordning på MSB.

Översynen av utbildningen har pågått en längre tid. Det har av olika skäl varit svårt att få brandmän till kurserna i tillräcklig omfattning. Regionala utbildningsorter, mer komprimerad och anpassad utbildning har efterfrågats.

Vid årsskiftet försvinner den nio veckor långa utbildningen i räddningsinsats och ersätts av Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), en moderniserad utbildning som blir sex veckor lång. Fem veckor ska genomföras på skola/utbildningsplats, den sjätte i egen organisation.

MSB har delat in Sverige i åtta regioner där utbildning ska bedrivas, två av dem ansvarar Sandö och Revinge för. Vilka som anmält intresse att bedriva utbildning i övriga sex regioner står under upphandlingssekretess.

– Det har varit öppet för alla som vill att lämna in anbud, under förutsättning att man lever upp till vår kravspecifikation.

MSB ska utvärdera inkomna anbud innan beslut tas. Treåriga avtal kommer att skrivas och utbildning på åtta platser kommer att finnas senast till höstterminen 2018.

– Det finns goda förutsättningar att man på några håll kommer igång redan under våren, säger Lennart Larsson, handläggare på enheten för utbildningssamordning.

För de som ska utbilda brandmännen kommer MSB att genomföra en tre veckor lång instruktörsutbildning, varav en veckas distansstudier. Handledare i egna räddningstjänsten kommer att gnuggas under en dag.

– Det handlar om att vi ska ha samma grundplattform, samma värderingar. En samsyn på utbildningen, säger Rolf Nordengren.

Även om Sverige delas in i åtta utbildningsregioner är det fritt att välja i vilken region man vill gå utbildning. Exempelvis kanske tidpunkt för utbildning passar bättre i en närliggande region. Men utbildning närmare hemmet har efterlysts av landets räddningstjänster.

Ekonomin runt utbildningen är den samma som tidigare. Räddningstjänsten står för förlorad arbetsförtjänst, staten för utbildning, kost och logi.

– Är det högst fem mils resa förutsätts det att man pendlar. Vi räknar med att ungefär 20 procent kommer att göra det. MSBs målsättning är att även fortsättningsvis ska räddningstjänsten få ett bidrag efter genomförd utbildning, säger Lennart Larsson.

Grib erbjuder ingen utbildning i rökdykning. Om räddningstjänster vill ha den kompetensen hos personalen får man genomföra den delen själva, som en lokal anpassning.

– Nästa år kommer vi inventera vilka olika lokala anpassningar som genomförs över landet, rökdykning kan vara ett exempel. Efter 2018 kommer vi sedan utvärdera om vi sedan kan genomföra anpassade övningar kopplat till de lokala anpassningarna under kurs 2, Räddningsinsatsen. Detta skulle i så fall, om det visar sig möjligt, erbjudas i utbildningen från och med 2019.

I år erbjuds utbildning för cirka 570 brandmän i räddningsinsats. Behovet är större. För de närmaste åren var målet att utbilda fler, men upphandlingen blir dyrare än MSB prognosticerat, kostnaden för den nya utbildningen högre än för den gamla trots att den är kortare.

2018 kommer det finnas utrymme att utbilda 800 i kurs 1a, 464 i kurs 2. För 2019 garanteras 576 respektive 504 platser, men option finns för upp till 768 respektive 648 platser om MSBs budget tillåter. För 2020, sista året i treårsavtalet, förväntas antalet platser bli ungefär som 2019.

När det nya systemet är i gång till fullo kommer utbudet av utbildning, med orter och datum, kunna överblickas 1,5 år framåt i tiden på msb.se.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen