Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Sandö bygger övningsområde för ras och skred

Högbergets ras- och skredområde utanför Kramfors står snart färdigt för att ta emot övningar.

Publicerad: 2016-09-26
Fredrik Skeppermo ser Högbergets nya område för ras- och skredövningar som ett sätt att möta de krav som klimatförändringarna ställer. Foto: Fredrik Mårtensson

Sedan förra året har MSB Sandö byggt upp ett unikt område för både kompletta övningar och utbildning av metod- och momentkaraktär.

– I Sverige finns ingen liknande övningsanläggning och troligtvis finns ingen motsvarighet i något europeiskt land heller, säger projektledaren Fredrik Skeppermo inför invigningen den 17 oktober.

Två mil uppströms Ångermanälven, sett från MSB Sandö, ligger Högbergets övningsområde, som nu fått liv genom satsningen på ett ras- och skredområde.

De senaste åren har området, där MSB arrenderar 70 hektar mark av Kramfors kommun, främst använts för ammunitions- och minröjningsutbildningar.

– Högberget togs i drift för större oljebränder och skarpa kemövningar, men i takt med att övningsbehoven förändrats har den typen av övningar upphört, berättar Hans Skoglund, enhetschef för teknik och service (till höger på bilden) när vi närmar oss skogsgläntan med det nya övningsområdet.

En hektar stort i delvis sluttande terräng. Fordon, tankbilar och delar av huskroppar utspridda i terrängen.

– I en första fas har vi byggt upp en miljö för skredövningar och vi tittar redan på kommande utbyggnad som blir mer anpassad till komplex rasproblematik. Nästa steg är att bygga ett mindre kvarter med ett delvis kollapsat betonghus, säger Fredrik Skeppermo (till vänster på bilden).
Skeppermo och Skoglund

Han tog över rollen som projektledare när MSB-veteranen Curt Näslund, som varit pådrivande för det nya övningsområdet, blev pensionär i somras.

– Högberget har stora, öppna ytor med bra vägar in i området för att bygga ledningsplatser och boendecamper. Vi har också ett mycket bra samarbete med kommunen som markägare som underlättar utvecklingsplaner för området.

Runt 500 000 kronor har första etappen kostat.

– I området ska alla tänkbara risker och scenarion finnas som är förenat med ras och skred. Allt från infrastruktur som elektricitet, vatten, avlopp och gas till att hantera förstörda byggnader och skadade människor både under och över marknivå, säger Skeppermo.

– Tanken är att kunna öva alla moment i en hel insats från utlarmning till första framkomst, riskbedömningar, räddningsarbete, lednings- och stabsarbete, myndighetskontakter och så vidare. Men det finns även möjligheter till metod- och momentövningar och då kan det exempelvis handla om att öva med olika verktyg, sökutrustning eller räddning med hund. Rena bedömnings- och kaderövningar är också ett alternativ.

Redan under våren testades det nya området av SMO-elever vid MSB Sandö. Under hösten är en pilotutbildning för räddningstjänsten inplanerad.
Fredrik Skeppermo påpekar att ras- och skredproblematik getts ökad prioritet av MSB sedan skredolyckan vid E6:an i Småröd 2006 och att behovet av att öva naturolyckor ökar som en konsekvens av klimatförändringarna.

– Vi ser ett behov för både egen utbildningsverksamhet och räddningstjänsten, främst de delar av landet med landyta som är känslig för ras och skred som Höga kusten och Klarälvdalen med flera platser. Men vi ser även den svenska sök- och räddningsstyrkan (Swift-Usar) och utländska aktörer som tänkbara nyttjare av Högberget, säger Fredrik Skeppermo.

Högbergets vidsträckta skogsarealer gör också området lämpligt för simulering av skogsbränder och GIS-övningar, tillägger Fredrik Skeppermo.
Ett exempel är att MSB Sandö tittat på möjligheten att dämma upp bäckar som rinner genom Högberget för att kunna öva översvämningar.

Fredrik Mårtensson

Fakta

  • SGU, Sveriges geologiska undersökning, beräknar att omkring fem procent av Sveriges landyta består av ler- och siltjord och att främst lerjord kan orsaka skred.
  • Den årliga kostnaden för naturolyckor i Sverige beräknas till runt 200 miljoner kronor.
  • Problemen med ras och skred förväntas öka som en konsekvens av klimatförändringarna med periodvis ökad nederbörd och mer varierade grundvattennivåer.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen