Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bara Trafikverket och MSB ansvarigt för "nya Rakel"?

Trafikverket och MSB utreder kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för moderniserade system som ska ersätta Rakel. Men samtidigt också en alternativ lösning där nämnda två myndigheter ensamma är ansvariga för verksamheten.

Publicerad: 2018-01-09

Uppdraget utgår från de förslag som redovisades i utredningen "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet". Där föreslogs Teracom som en tredje huvudaktör med ansvar för att driva systemet.

Remissinstanserna gav ett tydligt stöd till förslaget om statlig kontroll och förfoganderätt av systemet, men hade juridiska frågeställningar kring att ett statligt bolag (Teracom) skulle ansvara för drift och förvaltning. Det skulle enligt flera remissinstanser vara förenat med problem kopplade till upphandlings- och statsstödsregler, framgår i regeringens uppdrag till Trafikverket och MSB. Även regeringen ser behov av mer information i de frågorna.

Därför ska Trafikverket och MSB också redovisa en alternativ lösning där de två myndigheterna är ansvariga aktörer.

Alternativet är att Trafikverket förutom att bistå med det nationella stamnätet tar över Teracoms uppgifter att etablera driva och förvalta kommunikationssystemet i sin helhet. MSBs ansvar att samordna användarnas behov, kravställa och utöva tillsyn kvarstår.

– Förslaget bygger på en gemensam lösning som på ett bra sätt både nyttjar befintlig statlig infrastruktur och bygger på samverkan med kommersiella operatörer för till exempel roaming. Vi har redan idag en etablerad drift av egna nät, så erfarenhet och kunskap har vi, säger Mathias Persson IT-direktör på Trafikverket på msb.se

– Polisen, räddningstjänsten, akutsjukvård och många fler aktörer behöver en gemensam lösning för att leda sin verksamhet och samverka med andra. Det är även en viktig förutsättning för effektiv civil och militär samverkan, säger Minna Nyman, MSBs verksamhetschef för Rakel och ledningssystem, på msb.se.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Teracom och frågor om ansvarsfördelning redovisas senast 12 januari. Frågor som rör kostnader tidsplan för utbyggnad redovisas senast 1 mars.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen