Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bristande tillit riskerar planteras in

Generellt finns hög tillit i det svenska samhället, men bland folk finns en föreställning
om att den är sjunkande.

Publicerad: 2015-05-27

– Det är allvarligt. Börjar vi säga det till våra barn kommer vi att plantera in bristande tillit, säger Lars Trädgårdh, professor vid Ersta Sköndal högskola.

Trädgårdh och hans kollegor gjorde en undersökning kallad tillitsbarometern. Man tittade framförallt på tillit och jämlikhet.

Undersökningen visade bland annat att tilliten är större i mindre kommuner, lägre i storstadskommuner; eller om man så vill hög tillit där befolkningen minskar, lägre tillit där befolkningen ökar.

– Det är också i de växande kommunerna den ekonomiska ojämlikheten är större.

Svag ställning på arbetsmarknaden samverkar med svag tillit.

– Det pekar på något viktigt; det går inte att ersätta arbetet för att bli accepterad som människa. Arbetsfrågan är helt central.

Förutom arbetslöshet och ekonomi fanns också ökad invandrarrelaterad mångfald och segregerade skolor och bostadsområden med som faktorer i undersökningen.

– För tillit och mångfald fanns generellt en ökande trend 2001-2009, samtidigt som vi under samma period såg ökande invandring. Men lokalt var siffrorna vikande i Malmö och Sundbyberg.

– Social isolering, minskad kontakt med grannar är tydligare där det bor fler utrikesfödda. Här ser vi vikten av att skapa rum där människor mötes.

Generellt är tilliten hög i Norden, högre än i övriga Europa. Men vid internationell jämförelse kan försämring av tilliten ses för Sverige.

– Det är främst bland de unga, och det är bekymmersamma data, anser Lars Trädgårdh.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen