En värningskampanj har startat bland landets 700 brandstationer som ska locka privatpersoner att bli prenumeranter på gratistjänsten.

Nätverket Aktiv mot brand ligger bakom webbplatsen där man enkelt kan ställa in sms-påminnelser att testa brandvarnaren.

Värvningskampanjen pågår till 20 november. Den brandstation som värvar flest prenumeranter, i förhållande till befolkningsunderlag, vinner mat till hela stationen. En så kallad food truck kommer och levererar förplägnaden.