Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Dags göra praktik av grunder för samverkan

– Vad krävs för att gå från vacker modell till bister verklighet? Jag är nog inte ensam om att tycka det är svårt att bedriva implementering.
Det sade Ola Slettenmark, länsstyrelsen Stockholm, på seminariet om gemensamma grunder för samverkan och ledning i Revinge.

Publicerad: 2016-06-03

Branschen tycks enig om att de grunder som MSB tagit fram tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer är fundamentet för att hantera samhällsstörningar.

Och det är nu teori ska bli praktik.

– Samverkan är egentligen inget nytt, vi har behov av att kommunicera med varandra. Men när vi blir stressade blir vi introverta, det är en gammal utmaning. Och ju mer specialist man är, desto svårare är det att under stress se andras problem, sade Olof Ekman, strategisk rådgivare, MSB.

Men att känna till andra aktörers ansvar, mandat och roller är väsentligt.

–Det är i dag viktigare att få systemet att fungera än det var tidigare. Allting snurrar fortare, beslut förmedlas snabbare. Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivå, sade Ekman.

Kunskapsbrister om andras ansvar och roller är inte utmärkande för Sverige. Inom EU har det pekats ut som största problemet i sammanhanget.

– I New York har man inrättat kvalitetssäkrare, de åker runt och kontrollerar att samverkan sker, berättade Ola Slettenmark.

Hur tas då grunderna för samverkan och ledning till nästa nivå?

– Nästa steg är att konkretisera ytterligare ett steg, att strukturen fylls med arbetssätt som har en röd tråd, sade Malin Lintzén, konsult hos MSB.

– Vi måste öva så att det sitter i ryggmärgen, sade Olof Ekman.

MSB driver utvecklingsprocess på nationell nivå där nio myndigheter är med. En rad statliga myndigheter och länsstyrelser driver projekt för att förverkliga grunderna, bland annat med stöd av krisberedskapsanslag.

Samverkan kräver förmåga att dela information, men med olika digitala system i bruk ställdes frågan hur det ska lösas.

– Det handlar om att hitta ramverk för informationsdelning, Det pågår ett pilotprojekt som ska avslutas under hösten-vintern, sade Malin Lintzén.

– Jag slår ett slag för att vi ska använda de prylar vi har. Vi använder Wis lojalt och vill att MSB utvecklar det. Om ingen nyttjar det och ingen kravställer, då blir det heller ingen utveckling, sade Ola Slettenmark.

MSBs överdirektör Nils Svartz poängterade vikten av att investera i samverkan och göra det innan olyckan eller krisen.

– När det går fel är det kanske inte systemet det är fel på, utan kunskapen om systemet.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen