Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

– Vi måste överbrygga kulturella gap

Förståelse för varandras uppgifter och arbetsmetoder behöver utvecklas, anser MSBs tillfällige generaldirektör Nils Svartz.

Publicerad: 2017-10-17

Nils Svartz– Vi måste överbrygga kulturella gap, anstränga oss för att betrakta problem ur fler perspektiv, säger Svartz.

Planeringen för totalförsvaret har höjt tempot. Det har blivit bråttom på många håll. Att utveckla Rakels möjligheter är ett exempel.

– Rakel byggdes för olyckor och kriser. Nu har utvecklingen i världen gått åt ett annat håll. Vi måste tyvärr tänka antagonistiskt, terror och kanske även krig.

Samverkan var centralt i Nils Svartz tal på Rakeldagen. För att höja tempot pekade han på tre nyckelord för samverkan: strategi, metod och kultur.
Och den största utmaningen är en kultur för samverkan.

– Det hjälper inte med teknik, metoder och strategier om vi inte har en kultur att samverka, om vi inte delar med oss till andra. Vi måste ha en vilja att pröva hur det ser ut om vi ställer oss i andras skor, se ur deras synvinkel. Man måste fundera över vilken information jag har som någon annan kan behöva.

Det är svårt nog att överbrygga kulturella gap mellan kommuner och myndigheter eller myndigheter emellan, men det är en än större utmaning att få till samverkan mellan offentlig och privat verksamhet och frivilligorganisationer, konstaterade Svartz.

– Det finns goda exempel, vi har kommit en bit på väg. Men vi måste inrikta oss mer på konkreta samarbeten mellan offentlig och privat verksamhet.

Sedan kalla kriget har mycket förändrats. När planeringen för totalförsvaret nu återupptagits har en hel del av samhällsviktig verksamhet bolagiserats eller privatiserats.

– Där är en längre resa att göra. När vi nu måste skydda oss upptäcker vi att förra gången ägde det offentliga stora delar av infrastrukturen. Vi hade Posten, Banverket, Televerket. Bilden ser helt annorlunda ut i dag. Det är inte så att vi börjar från noll, men det finns en stor utmaning och mycket arbete att göra.

Även inom EU och Natos civilförsvarsmekanism prioriteras samverkan och ledning för att klara störningar. Nils Svartz konstaterar att det fortfarande är en utmaning att få till samordning, trots alla verktyg i form av metoder, tekniskt stöd och gemensamma grunder för samverkan och ledning.

– Vi behöver öka förmågan att inrikta samhällets förmåga effektivt, både förebyggande och operativt. För det behövs strategi för bättre samverkan, delad lägesbild och att vi lägger resurser rätt. Vi behöver en gemensam målbild, skaffa en helhetssyn.

Och för att klara det behövs inte minst förståelse för andra verksamheters kulturer.

– Det behöver alla arbeta med.

Hur är samverkanskulturen inom Rakel?

– Den har blivit fantastiskt mycket bättre, i början ville man inte släppa in någon annan i sin del. Det har tagits fram standarder för hur man samverkar, men man måste öva också, veta hur man ska använda Rakel tillsammans. Under dådet vid Drottninggatan fungerade Rakel tekniskt, men det fanns att göra i hur man praktiskt använder tekniken.

 

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen