Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Sollentuna bjuder på risk-busstur

Sollentuna kommun jobbar aktivt med invånarnas krismedvetenhet.
Ett något okonventionellt grepp är risk-bussturen som ger människor lokal kännedom.

Publicerad: 2017-03-13
Skulle något inträffa i Sollentuna är kommunens mål att snabbt kunna informera de 70 000 invånarna. På en förberedd kriswebb finns bland annat tydliga instruktioner om trygghetspunkter i närområdet. – Trygghetspunkter är 17 platser i kommunen som ska vara lättillgängliga, kända för allmänheten och ha möjlighet att koppla in reservelkraft säger Richard Buske, säkerhetschef i Sollentuna kommun.Foto: Thomas Henrikson

Sollentuna kommun i Uppland har hög beredskap inför kriser och extraordinära händelser. Skulle något inträffa är kommunens mål att så snabbt som möjligt kunna informera de 70 000 invånarna. De lokala riskerna är framför allt många passerande transporter. Utsläpp av farligt gods efter en trafikolycka eller urspårning av tåg är exempel på sannolika scenarion.

– Vi är en stor genomfartskommun med väg E4, två flygplatser nära och fem pendeltågstationer, säger Richard Buske, säkerhetschef i Sollentuna kommun. Ett av våra stora bostadsområden, Edsviken, ligger dessutom vid en del av Östersjön med allt vad det innebär med risk för översvämning, oljeutsläpp och andra vattenproblem.

För att nå invånarna i kommunen har man tagit till ovanliga grepp. Ett exempel är Risk-bussturen där allmänheten erbjuds guidad visning i turistbuss för att titta närmare på infrastrukturella sevärdheter som vattentorn, broar och stora trafikknutpunkter. Bussturen marknadsfördes via kommunens hemsida och via lokalpressen, och fick mycket god respons.

– Bussturen är inte till för att röja kommunens svagaste länkar, utan för att skapa ett intresse hos människor att lära sig mer om sin hemkommun, säger Richard Buske.

Under Krisberedskapsveckan 8-14 maj kommer bussturerna att starta på nytt.

– Vi vill att människorna i Sollentuna ska öka sitt riskmedvetande i vardagen eftersom vi vet att den mentala beredskapen är avgörande för hur man klarar en påfrestning.

På kommunens hemsida beskriver man begreppet samhällsskydd och förklarar att viktiga platser, byggnader och funktioner som elförsörjning, tillgång till rent dricksvatten och fjärrvärme skyddas enligt särskilt regelverk. Richard Buske menar att invånarna bör känna till att störningar i dessa funktioner skulle kunna ställa till problem. Liksom i alla andra tätorter är infrastrukturen och hushållen massivt elberoende, så redan vid ett kort elavbrott blir konsekvenserna stora.

Om en större kris eller extraordinär händelse inträffar finns en förberedd kriswebb. Ett komplement till den ordinarie webbplatsen med bland annat tydliga instruktioner om vilka trygghetspunkter som finns i närområdet.

– 17 platser i kommunen fungerar som trygghetspunkter, de ska vara geografiskt ­lättillgängliga, kända för allmänheten och ha möjlighet att koppla in reservelkraft. Kommunala skolor är enklast att använda eftersom vi har full tillgång till dem, berättar Richard Buske.

Till vardags arbetar kommunen tätt tillsammans med den lokala räddningstjänsten Attunda som historiskt sett satsat på att hålla Öppet Hus för allmänheten. Då deltar även Frivilliga Resursgruppen (FRG) som berättar kring hemberedskap och visar bra saker att ha hemma vid exempelvis ett längre elavbrott.

Eftersom händelser som kräver aktivering av kommunens fulla krishantering inträffar relativt sällan, prioriterar Sollentuna övning och utbildning. Varje år genomförs en gemensam krisövning med Posom och FRG under ledning av kommunens säkerhetsavdelning. Posom behöver öva för att snabbt kunna agera i en skarp händelse. Vid kanotolyckan i Ånnsjön i Åre som Tjugofyra7 tidigare skrivit om, fanns gruppen snabbt tillhands. Lägret ordnades av Svenska Kyrkan i Sollentuna och det fanns stor lokal oro.

Frivilligheten är traditionellt stark i Sollentuna. Den är viktig som ambassadörer för kommunen och deras arbete är avgörande i händelser. Inom FRG finns idag 110 aktiva personer. Erfarenheten visar att personer som får använda sin vardagskompetens i kris, gör en bra insats. Sollentuna har rekryterat en IT-person till Posom-gruppen för att inte belasta polis och samtalsledare att behöva fundera över tekniska lösningar medan gruppen sitter med en akut händelse i knät.

Vad krävs för att utveckla arbetet med riskkommunikation i sin kommun?

– Både den politiska ledningen och andra styrande personer behöver satsa på risk- och kriskommunikation som en prioriterad fråga. Man behöver förankra sin risk- och sårbarhetsanalys över hela linjen och ta de lokala riskerna på allvar. Engagera och ge medel till frivilligorganisationer. Och att våga tänka nytt är viktigt, både vad det gäller kanaler och arbetsmetodik, tipsar Richard Buske.

Anna Teljfors-Lundwall
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen