Få andra, resonerade Räddningstjänsten Medelpad och därför blev "Sofia Bugges sigill" (206 kr på bokus.com) en bok där fakta och fiktion blandas. Historieskrivningen kom att berättas som en roman.

Förfrågan om att skriva boken gick ut till ett antal journalister, skribenter och författare. Sex personer nappade på att skriva ett provkapitel. Uppdraget gick slutligen till Svenåke Boström och brandmannen Tommy Jansson kom att ansvara för faktainnehållet.

Bokomslaget"Sofia Bugges sigill" utspelar sig från 1889 (efter den stora Sundsvallsbranden) och fram till 1961. Det mesta bygger på verkliga händelser, men berättelser kring bränder är i vissa fall dramatiserade. Många karaktärer är autentiska, vissa fiktiva.

Ambitionen är att ge både kunskap och underhållning. Boken ger en bild av den aktuella tidens Sundsvall, både i stort och ur räddningstjänstperspektiv – samtidigt finns det skönlitterära anslaget som ska kittla och underhålla läsaren.

Titeln på boken är kopplat till en av bokens fiktiva huvudpersoner.

Svenåke Boström har även skrivit "Den tändande gnistan" som handlar om Sundsvallsbranden 1888, Sveriges största stadsbrand.