Tjänsten är gratis och meddelandena kan genom SCBs läns- och kommunkodning visa VMA enbart för den egna kommunen eller länet.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, publiceras även på webbplatsen krisinformation.se, men det har tidigare skett manuellt.

– Vi har länge önskat att VMA skulle kunna publiceras automatiskt på vår webbplats och i våra appar. När vi i vintras skulle bygga om vår webbplats kontaktade jag Sveriges Radio för att höra om de var intresserade att öppna sitt gränssnitt för den möjligheten och de nappade direkt, säger Kristian Palm, redaktionsansvarig för krisinformation.se.

Sveriges Radio var i en liknande situation, skulle uppgradera sina system och startade ett pilotarbete tillsammans med MSB och krisinformation.se. Resultatet blev att krisinformation.se automatiskt kan publicera VMA-meddelanden samtidigt som de går ut på Sveriges Radio.

Tekniken bygger på den internationella Cap-standarden, Common Alerting Protocol. Flera pilottester med informationsgivare är på gång, bland annat med SMHI och vädervarningar.

– Vi har ett pågående försök med automatisk publicering tillsammans med sex norr­ortskommuner i Stockholmsområdet. Problemet är inte att implementera skriptet och få meddelande att poppa upp på webbsidan, diskussionerna handlar mer om var man ska placera det på webbsidan och var man ska få plats med ytterligare egen information, säger Micke Pettersson, Sveriges Radio.

– Man ska komma ihåg att det är bara VMA-texten som görs tillgänglig via prenumerationen. Handlar det till exempel om förorenat dricksvatten måste mottagaren själv komplettera med information om var det finns tankbilar osv, säger Lena Vretling, beredskapssamordnare på Sveriges Radio.

Man vänder sig i första hand till myndigheter och mediebolag men tjänsten är öppen för alla. Det som krävs är att man tar kontakt med Sveriges Radio och sedan sin webbutvecklare.

– En ytterligare vinst är att Cap gör det möjligt att relativt enkelt få ut ett VMA på andra språk och det finns det ett stort behov av, säger Micke Pettersson.

Kristian Palm tycker att alla kommuner ska ha den här tjänsten; att när det går ett VMA ska det automatiskt hamna på den berörda kommunens webbplats för att få så snabb spridning som möjligt.

– Alla myndigheter som ger ut viktig information till allmänheten borde också använda sig av tjänsten, säger Kristian Palm.