Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Skrämmande prata arbetstider

Förändringsarbete för en hållbar olycks- och krishantering kör ihop sig utifrån föreställningar om vem som ska göra vad inom räddningstjänsten.

Publicerad: 2017-06-16

Ulrika JanssonDet hävdar Ulrika Jansson, organisationsforskare och lektor i genusvetenskap.

Under rubriken Hållbar ledning – en het potatis berättade hon om sin studie Vem styr... som handlar om chefers och politikers föreställning om styrning, ledning och ledarskap. 18 räddningschefer och sex politiker har intervjuats.

– Det är en organisations- och kulturstudie som utelämnat genusperspektivet av den enkla anledningen att jag ville vara lite strategisk. Jag ville inte att den här rapporten skulle hamna i lådan genusstudier, som ni tycker är besvärliga och inte intresserade av.

En central fråga är styrning kopplat till det breddade uppdraget. Det uppdraget kräver att det införs nya arbetsuppgifter och för att lyckas med det efterlyser cheferna ett starkare politiskt stöd och tydligare statlig styrning.

– Det här är mantrat som upprepas: Ska du förändra krävs en mycket stark politisk förankring och uttalat stöd.

Tydlig rollfördelning är ett framgångsrecept.

– De chefer jag intervjuat säger att när jag och min politik har kommit överens om att det här är mitt uppdrag och min roll, och politikernas får klart för sig sin roll, så går det alltid väldigt mycket bättre.

Trots stark förankring och uttalat stöd ryker chefen ändå ibland.

– Största problemet ni har är att brandmännen går direkt på politikerna och ofta får allmänheten med sig. Det kortsluter systemet och många av er säger att det här är det värsta.

Ändrade tjänstgöringstider och tjänstgöringssätt är ett svårändrat område.

– Finns det någonting som är så scary att prata om som arbetstider? Många räddningschefer säger att jag kan förändra allt inom den här räddningstjänsten, men jag rör inte arbetstiderna. Samtidigt som alla säger att det finns hur mycket luft och tid i systemet som helst. Det finns tid som borde användas mer effektivt om vi ska klara det breddade uppdraget. Det är ni överens om.

Den förklaring som ges i studien till att förändringar går trögt är organisationskulturen och att tolkningsföreträdet ligger hos brandmännen.

– Jag har inte ställt en enda fråga om brandmän. Jag har inget behov av att utmåla brandmännen som problemet, men det är era berättelser och det som kommer upp, säger Ulrika Jansson, och rådde cheferna:

– Ni behöver utmana verksamhetsnormer och fortsätta tydliggöra organisationskulturen. Styr upp och bara bestäm.

Hon liksom Lars-Göran Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund, har blivit utsatta på sociala medier. Han tror inte att det är elakhet som ligger bakom.

– Man får inte glömma bort att de här människorna är utsatta för någonting som gör att de inte känner sig värderade på samma sätt som tidigare. Men det är ju inte så, utan vi vill komplettera med något som gör oss ännu bättre än vi var tidigare. Det är ju inte så att de är värdelösa. Det glömmer vi som chefer, säger Lars-Göran Uddholm.

Gunno Ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen