Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Skottland intresserat av SMO-utbildningen

– SMO-utbildningens fokus på risk och förebyggande arbete är imponerande.
Det säger Peter Murray från Skottlands nationella räddningstjänst.

Publicerad: 2016-01-21

Han har uppdraget att ta fram en ny utbildning för skotsk räddningstjänst och besökte under hösten MSB Revinge för att skaffa kunskap om hur MSB utbildar i risk och förebyggande på SMO-utbildningen.

Räddningstjänsten i Skottland vill bredda sin roll och sitt uppdrag för att kunna möta befolkningens behov, berättar Murray.

– Vi vill utveckla vår kompetens och arbeta med trygghet och säkerhet i ett bredare perspektiv. I dag arbetar vi mycket med brand och trafikolyckor men inte så mycket med exempelvis information om hur man själv kan förebygga olyckor. Vi arbetar inte heller med sjukvård eller första hjälpen.

Minskade anslag och en rapport om hur offentlig sektor bäst kan möta befolkningens behov ligger bakom framtagandet av ny utbildning.

– Rapporten lyfter fram vikten av aktörsgemensamt arbete, säger Peter Murray. Inriktningen är att olika aktörer som räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård med flera ska samarbeta kring att erbjuda en mer sammanhållen service till befolkningen.

– Ambitionen är att kunna bistå både med information kring att förebygga bränder samt information kring hur exempelvis äldre kan förebygga fallolyckor. Vi vill undvika att olika aktörer gör samma arbete.

Peter Murray berättar att räddningstjänstens roll i detta arbete är viktig.

– Vi når ut till boende i glesbygden eftersom vi har stationer över hela landet. Vi är ofta först på plats om något händer i dessa områden.

Tanken är att utbildningen ska rikta sig till fler aktörer än räddningstjänst. Den ska gå i två spår och dels vidareutbilda befintlig personal, dels utbilda ny personal inom områden som räddningstjänst, sjukvård, lokal förvaltning.

– Eftersom vi har fått en inriktning om att öka samarbetet mellan olika aktörer för att förbättra servicen till befolkningen har vi tagit fram en utbildning som ska innehålla olika moduler. Tanken är att de som går utbildningen kan välja olika inriktningar inom offentlig sektor.

– Vi har tagit stort intryck av hur MSB har byggt upp SMO-utbildningen. Vilka förmågor som ska stärkas hur myndigheten utbildar inom risk- och förebyggande. Vår ambition är att utbilda personal som kan hantera olika typer av olyckor och bidra till att stärka lokalbefolkningens egen förmåga att förebygga olyckor genom utbildning och andra typer av insatser.

Skottarna blev under besöket imponerade av hur MSB utbildar inom risk och förebyggande på SMO och bad representanter från MSB Revinge att presentera sitt arbetssätt för en grupp högre chefer inom den skotska räddningstjänsten.

– Vi ville att fler personer inom organisationen skulle få ta del av SMO-utbildningens fokus på risk och förebyggande arbete.

Elna Johansson, enhetschef för grundutbildningsenheten, och Gabriella Westheim, lärare inom risk och förebyggande på SMO, representerade MSB i Skottland.

Gabriella Westheim– I Sverige ligger vi på framkant eftersom vi har arbetat med dessa frågor i mer än tio år. Vi ser att vi har mycket att erbjuda vad gäller kunskap och erfarenheter, speciellt eftersom Skottland står inför liknande utmaningar som vi gör vad gäller exempelvis en förändrad riskbild i samhället såväl som demografiska och naturrelaterade förändringar, säger Gabriella Westheim.

Elna Johansson framhäver att samarbetet med Skottland även gynnar MSB:s utbildningsverksamhet:

– Genom att besöka andra länders räddningstjänstorganisationer kan vi inom MSB inhämta kunskap och erfarenheter som vi kan dra nytta av i våra egna utbildningar. Det blir ett tillfälle för både oss och dem att lära sig mer om utbildning av räddningstjänst samt att diskutera utmaningar och möjligheter.

 

Noomi Egan
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen