På en rad områden kommer åtgärder att genomföras, en del i samverkan med andra aktörer.

– En hel del är arbeten vi redan påbörjat och som faller väl in i MSBs löpande utvecklingsarbete, säger Anna Johansson.

I ljuset av erfarenheter från skogsbranden anser MSB att det är särskilt viktigt att arbeta vidare med följande åtgärder:

• Vidareutveckla gemensamma grunder för samverkan och ledning, med inriktning mot ett sammanhållet nationellt samverkans- och ledningssystem.

• Vidareutveckla olika nationella förstärkningsresurser inom områden som stöd till samverkan och ledning, räddningsledning, geostöd och Rakelstöd.

• Vidareutveckla övningsverksamheten inom områden med identifierade förmågebrister.

• Vidareutveckla övrigt stöd inom området skydd mot olyckor, inklusive MSB:s utbildningsverksamhet.

En sak som aktualiserades redan under pågående insats var behovet av en nationell ledningsresurs med erfarna räddningstjänstbefäl från kommunal räddningstjänst vilket MSB nu vill ska utredas.

– Vi ser det som en mäklingsresurs, att MSB kan förmedla lämpade och erfarna personer. Det betyder inte att det kommer ut en statlig räddningsledare med MSB-hatt. Dessutom utvecklar vi nu en samverkans- och ledningsresurs som med bland annat erfaren personal kan ställas till en regional eller lokal räddningsledares förfogande, säger Jan Wisén.

En bland många åtgärder är att försöka skapa incitament för att uppmuntra alla kommuner till att inrätta en tjänsteperson i beredskap, Tib.

En annan är att utveckla begreppsapparaten inom räddningstjänstområdet. Bland annat är begreppet "räddningstjänst" tvetydigt i och med att det används för att både beskriva insatsen och en organisation. MSB vill se över hur organisationen ska benämnas.

Allt var inte negativt under skogsbranden.

– Det blir lätt fokus på det negativa, men vi tar med oss en massa bra lösningar, både ad hoc och förberedda för att stärka krisberedskapen, säger Johan Gert.