Så presenterades under Rakel-dagen seminariet Är ni beredda? Scenariot demonstrerades med legofigurer. Under övningen roteras rollerna som polis, ambulans, Trafikverket, SOS Alarm och räddningstjänsten.

– Det är en metod för att simulera och snabbt iscensätta en övning och få ut mycket kommunikation. Att vara en annan rollfigur än den man är till vardags gör det lättare att uttrycka sina tankar och känslor, säger Eva Sandberg, Usify.

– Det väckte många tankar om hur man skulle kunna jobba och träna lokal samverkan hemma, säger Malin Glantz, Södertälje sjukhus, som testade övningsmetoden tillsammans med bland andra Kenth Johansson, räddningstjänsten Falköping Tidaholm.