– Grunderna för samverkan och ledning innebär inget nytt författningsmässigt, det är bara att följa gällande regler. De gäller tills vi trycker på krisberedskaps-knappen, då gäller andra lagar, säger han.

Lagstiftaren talar om vilka regler vi har. Aktörerna ska känna till och följa tillämpliga regler, konstaterar Lars Persson.

– Problemet kan vara att vi kan tolka regler olika. Inget fel i det, är bara så det förhåller sig. Men det är viktigt att vi är medvetna om det när vi möts i samverkan.

Lars Perssons budskap är rakt – läs på om lagen.

– Man kanske upplever att lagen hindrar oss i verksamheten. Min uppfattning är tvärtom. Demokratiska regler ger oss möjligheter, vi ska få stöd av lagen. Om vi har en märklig uppfattning kan det bero på att vi inte läst vad som står i lagen. Vi bör anstränga oss att läsa och förstå den.

Lars Persson efterlyser praktisk användning av lagstiftningen, att den finns med i utbildningar och övningar.

– Om vi bygger in juridiska konsekvenser i scenarior tror jag vi kan levandegöra lagen och den blir mer lättbegriplig.