Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Efter dödsolyckor - råd för arbete vid trafikolyckor

Nationella riktlinjer ska tas fram för räddningsinsatser i trafiken.

Publicerad: 2016-09-22

Bara i år har flera olyckor inträffat där räddningspersonal omkommit eller skadats.

Därför har MSB och Trafikverket, tillsammans med andra viktiga aktörer inom området, påbörjat ett nationellt analysarbete som avser att mynna ut i någon form av nationella riktlinjer.

Arbete pågår för att ta reda på vad som verkligen hänt och dra lärdomar från de inträffade händelserna.

Dessutom genomförs en omvärldsanalys i syfte att fånga såväl lärdomar som viktigare förslag till åtgärder.

Arbetet syftar även till att stödja andra aktörer som arbetar på väg vid hastigt uppkomna och oplanerade händelser, exempelvis restvärdesledare och bärgningsföretag.

Arbetet sker i tre olika spår:

  • Utryckning till skadeplats (bland annat utryckningsförarutbildning, utryckningsfordon)
  • Räddningsinsats vid skadeplats (bland annat uppställning och skyltning på olycksplats)
  • Risker med infrastrukturen (bland annat hantering av vajerräcken)

Målsättningen är att någon form av nationella riktlinjer ska vara klara under hösten.

Mattias Sjöström
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen