Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Rekordstor brandrisk 2018

Brandrisken var i somras extremt stor i stora områden och under långa perioder.
Inget annat år de senaste 18 åren är i närheten av 2018.

Publicerad: 2018-09-28

MSB och SMHI har data som sträcker sig tillbaka till 2000. I den analys som MSB gjort jämförs brandspridningsrisken när den varit mycket stor eller extremt stor, vilket är de två högsta brandspridningsklasserna.

I år var det brandspridningsrisk i de två högsta klasserna nästan dubbelt så många dagar som något annat år haft.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och i områden längs Norrlandskusten hade det i över 40 dagar. Tidigare år har det endast förekommit för mindre geografiska områden.

Några områden hade i år 82 dagar med mycket stor eller extremt stor brandspridningsrisk.

FWI (fire weather index) är det värde som säger hur stor brandspridningsrisken är. 28 eller högre i FWI-värde innebär extremt stor brandspridningsrisk. Ju högre FWI-värdet är, desto större spridningshastighet vid brand.

Högsta FWI-värdet i år var över 70 och noterades på två ställen, i Skellefteå och mellan Falköping och Skövde.

Under 2008 noterades över 80 längs västkusten, det enda år som har högre värde än 2018.

En anmärkningsvärd skillnad finns i närheten av Kårböle, centrum för de största skogsbränderna i sommar. Där var det fler dagar med de två högsta klasserna för brandspridningsrisk än det totalt varit under de tidigare 18 åren. 41 dagar i år, 2000-2017 förekom totalt 30 dagar.

Västmanland har haft högre värden än under 2014 då den stora skogsbranden inträffade.

En beräkningspunkt norr om Ramnäs (mellan Västervåla och Västerfärnebo) hade 4 augusti 2014, samma dag som branden hade störst spridning, en toppnotering på 45 i FWI-värde och hade haft uppåtgående trend sedan början av juli. I år förekom samma stigande mönster minst två gånger, och dessutom tidigare. 4-5 juni var värdena 46 respektive 50, alltså högre än under 2014.

Uttorkning i de djupa mark​​lagren i skog och mark har varit den största sedan 2000, och dessutom inträffat mycket tidigare på året.

Under våren kom mindre nederbörd än normalt i stora delar av landet, och under juli var nederbördsmängden mindre än hälften av den normala i stora delar av Götaland och Svealand samt delar av Norrland.

Vårens och sommarens torra luft har också medfört uttorkning av vegetationen som därmed kunnat antändas lätt och ge snabb brandspridning.

I SMHIs stationsdata kan man gå längre tillbaka i tiden. 1992 inträffade en lång torrperiod på 60 dygn i Blekinges skärgård (13 maj-11 juli). Samma år inträffade flera stora skogsbränder, bland annat en i Osbytrakten. Det var då den skogsbrand som kostat staten mest pengar.

FAKTA/FWI

  • Fire weather index är ett mått på brandspridningsrisken. Nederbörd, temperatur, relativ fuktighet och vindhastighet är parametrar för att räkna fram ett FWI-värde.

  • I Sverige har FWI-värdena delats in i sex klasser som används för kommunikation med allmänhet och media:

          1 Mycket liten risk (FWI lägre än 1)
          2 Liten risk (FWI 2-6)
          3 Normal risk (FWI 7-16)
          4 Stor risk (FWI 17-21)
          5 Mycket stor risk (FWI 22-27)
          5E Extremt stor risk (FWI 28 eller högre)

  • Under sommaren var det i stora delar av landet under längre tid mycket stor brandrisk (5) eller extremt stor brandrisk (5E).
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen