Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) förändrades 2010, sedan dess har också EU-direktiv ändrats.

– Utvecklingen har sprungit ifrån nuvarande föreskrifter. Därför gör vi en större strukturomvandling, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Bland annat tas ett grepp på hur de olika föreskrifterna förhåller sig till varandra med mål att renodla och få färre föreskrifter. Antalet föreskrifter för brandfarliga gaser och vätskor ska minskas från 13 till sju eller åtta.

– Vi vill ha funktionskrav, minska regelmassan och skapa tydliga och transparanta kravnivåer. Vi utrycker kravnivån olika för exempelvis cisterner och rörledningar, beroende på innehållet. Cisterner för vätskor har vi själva satt upp tydliga regler för. För cisterner avsedda för gaser gör vi en koppling till Arbetsmiljöverkets krav, följer man dem så är det okej.

Föreskrifter för explosiva varor kommer att minskas från 13 till fyra.

– Det finns flera anledningar till att föreskrifterna för explosiva varor behöver arbetas om. Många är skrivna utifrån en äldre lagstiftning, det finns glapp och överlapp mellan föreskrifterna, utvecklingen i samhället ställer andra krav än tidigare och EU-direktiv ska implementeras i det svenska regelverket, säger Magnus Nygren, MSB.

Arbetet pågår och en del nya föreskrifter har redan kommit.

– När det är färdigt siktar vi på fyra föreskrifter för explosiva varor föredelade i en struktur för hantering, produktkrav samt överföring och import.