Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Större ledningssystem ska införas senast 2022

Senast 1 januari 2022 ska räddningstjänsterna ha ett ledningssystem med ständigt bemannad övergripande ledning. Då ska kommunerna också ha antagit nya handlingsprogram.

Publicerad: 2020-06-22

Det framgår i regeringens proposition om en effektivare kommunal räddningstjänst.

Lagrådet har tidigare yttrat sig om de förslag till ändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som anses nödvändiga för att effektivisera räddningstjänsten. Lagförslaget går nu vidare från regeringen till riksdagen, med förslag att lagändringarna träder i kraft 1 januari 2021.

Kravet på att alla räddningstjänster har ett ledningssystem med ständig bemanning ska vara uppfyllt ett år senare. Vid samverkan mellan kommuner, räddningstjänstförbund eller fler räddningstjänster/förbund, ska den övergripande ledningen utövas gemensamt.

I propositionen framgår också att regeringen, eller den myndighet regeringen utses, får meddela föreskrifter om ledningssystemet samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

De nya handlingsprogrammen, kommunernas styrdokument i arbetet med skydd mot olyckor, kommer förändras för att bland annat bli mer jämförbara. MSB ska ges rätt att ge ut föreskrifter om handlingsprogrammens utformning och struktur.

Staten kan få överta ansvaret räddningstjänsten i en eller flera kommuner, men endast om insatsen är särskilt omfattande eller om det finns andra synnerliga skäl. Regeringen föreslår att det i sådana situationer är MSB och inte länsstyrelser som tar över insatsen.

Om det vid omfattande insatser finns ett konkurrerande behov av förstärkningsresurser, ska MSB på begäran av en eller flera räddningschefer få prioritera och fördela resurserna.

Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen