Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Terrorattack troligaste händelsen tror svenskarna

Av allvarliga händelser tror svenskarna att en terrorattack är troligast, militärt angrepp minst troligt.

Publicerad: 2019-02-26

64 procent tror det är ganska troligt (46) eller mycket troligt (18) att en terrorattack inträffar de närmaste fem åren.

10 procent tror det är ganska troligt (8) eller mycket troligt (2) att Sverige utsätts för militärt angrepp.

Terrorattack och propaganda/falsk information sågs som de största hoten även 2017.

Siffrorna presenteras i Opinioner 2018, MSB:s årliga enkät om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.
1 033 personer i åldern 18-74 år svarade på enkäten.

siffror över det som troligast händer

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen