Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner.

Publicerad: 2018-03-01

FÖR NEDLADDNING

Webbverktyget MSB Rib kunskapstest
Informationsblad om verktyget som innehåller olika test för att kvalitetssäkra kunskapsnivån inom olika områden hos räddningstjänsten.

Skydda dig mot brand hemma – analys
Rapporten utvärderar MSBs broschyr Skydda dig mot brand hemma. Ger information om hur brandinformation kan förbättras.

Centrala beredningsgruppen elektromagnetiska hot
Faktablad. CBG EM-hot är ett forum för informationsspridning och samverkan om elektromagnetiska effekter.

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 krisberedskap
Crismart, har genomfört en effektutvärdering av tolv 2:4-projekt inom inriktning och samordning. Projekten påverkan på krisberedskapen utvärderas. Projekten har bland annat genomförts av länsstyrelser, MSB och andra myndigheter.

Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2017
Sveriges kommuner jämförs med olika nyckeltal. Öppna jämförelser gör MSB tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Bostadsbrand och brandförebyggande arbete är temat i årets upplaga.

FIDI-Finans
Faktablad om FIDI-Finans som är ett forum för att dela information mellan stat och näringsliv kring aspekter på informationssäkerhet inom finanssektorn. Forumet inkluderarar privata aktörer, statliga myndigheter samt MSB/CERT-SE

Opinioner 2017
Opinioner 2017 visar att oron för internationell terrorism och organiserad internationell brottslighet fortfarande är det vi är mest oroliga för. Jämfört med Opinioner 2016 märks en ökad oro för brister i IT-säkerhet, spridning av kemiska och biologiska stridsmedel samt spridning av kärnvapen.

Strategisk styrning i kommunernas krisberedskap
Studie med syfte att se om kommunernas styrdokument lett till en ökad strategisk styrning av krisberedskapsarbete, samt om de anvisningar som finns om innehåll och form är ändamålsenliga.

Samverkanskluster – samverkan Stockholmsregionen
Johannes brandstation har under en testperiod haft operatörskluster, en operatör vardera från sju aktörer samlokaliserade vissa tider på dygnet Studien ska öka kunskapen om arbete i samverkanskluster.

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen
Vägledning som MSB skrivit i nära samarbete med Boverket. Syftar till att underlätta hanteringen av brandskyddsfrågor i lov- och byggprocessen och kommunikationen kring den.

Sammanfattning av Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet
För att stärka skydd av samhällsviktig verksamhet har MSB tagit fram ett stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser.

Hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter 2017
Studien ska öka kunskap för hantering av brandfarliga varor i små och medelstora verksamheter. Den ska också öka kunskap om vilka och hur många verksamheter som berörs av lagen om brandfarliga och explosiva varor och därmed också MSB:s föreskrifter och informationsmaterial.

NYA VERSIONER

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete
Mer kortfattad och praktiskt inriktad ny version. Vänder sig precis som tidigare version till de som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett storlek och verksamhetsområde.

MSB: för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
Faktablad om MSBs uppdrag och verksamhet.

Stöd och information till drabbade och närstående
När många drabbats vid en kris eller katastrof utomlands är samordna stöd och information till de drabbade en utmaning.Planen är ett stöd i aktörsgemensamt arbete och för att främja ett medvetet förhållningssätt.

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods
Behandlar farliga ämnen, dess faror och konsekvenser. Tar även upp farligt gods, vad det innebär och vad man ska göra om man hamnar i en olycka där farligt gods är inblandat.

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods - lärarhandledning
Utbildningsmaterial, målgrupp 12-16 år. Lärarhandledning till ovanstående material.

Har du koll? Fyrverkerier
Utbildningsmateriel, målgrupp 12-16 år. Om fyrverkeriers faror och konsekvenser.

PÅ ENGELSKA

Mapping of risk perception and assessment
Studie som undersökt olika sätt att kartlägga och analysera risker som svenska samhället och invånarna utsätt för och är medvetna om. Syftet var att fånga kompletterande perspektiv på olyckor och kriser och skaffa utgångspunkt för framtida strategier.

MSB international operations
Om MSBs uppdrag, inriktningar och samarbeten vid internationella insatser.

 

LADDA NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen:
rib-bibliotek – klicka på bibliotek och sök på titel.
msb.se – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen