Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nyutgivet från MSB

Nya publikationer utgivna av MSB.

Publicerad: 2018-12-05

FÖR NEDLADDNING

Samhällseffekter av samlokaliserad samverkan
En studie av larmoperatörsklustret inom gemensam etablering av samverkan i Stockholmsregionen. Operatörsklustret har funnits som skarp försöksverksamhet i två år. Syftet med klustret är säkra förutsättningar för snabbare och mer korrekt information, insatssamordning och operativ lägesbild.

Vägledning för säker och robust samverkan
Beskriver övergripande vad säker och robust samverkan omfattar och varför det är viktigt. Fungerar som ett stöd för att identifiera vilka verktyg som ska användas utifrån egna behov. Är också ett underlag i samverkansdiskussioner.

Vad är ADR?
Broschyren beskriver övergripande de bestämmelser som rör utbildning och examination för förare av fordon som transporterar farligt gods på väg.

Nationellt prioriteringsskikt i digital miljöatlas
Nationella prioriteringsskikt för Sveriges kust längs havet, inklusive öarna, och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Kan användas som ett första underlag till beslut i akutskedet vid en oljeolycka.

Upphandla informationssäkert
Vägledningen ger stöd i att ställa tydliga säkerhetskrav för att hantera information säkert under upphandlingsarbetet.

Informationssäkerhet för små företag
Sammanställning av rekommendationer till de som driver företag med upp till tio anställda. Tre huvudavsnitt: skydda din dator och mobiltelefon, skydda din företagsinformation, skydda ditt företag och dig som ägare.

Forskning planeras för ett säkrare samhälle
MSB:s forskningsplan 2019-2020 syftar till att för forskarsamhället översiktligt beskriva MSB:s forskningssatsningar under de kommande åren samt utgöra ett underlag för MSB:s verksamhetsplanering.

Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar
Vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning. Fokus på att bedriva aktörsgemensam kriskommunikation effektivt.

MSB:s arbete med skogsbränderna 2018
Svårsläckta bränder, extremt höga brandriskvärden, den största samlade brandbekämpningsinsatsen i EU någonsin och historiska beslut – sommaren 2018 var exceptionell på många sätt. Det här är MSB:s berättelse om arbetet inför och under skogsbränderna 2018.

Så är vi redo om krisen kommer
Folder med råd till användare av Rakel och de som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Kort presentation av hur samhällets krisberedskap fungerar samt generella checklistor.

Sedelärande berättelser del 1
Medvetandehöjande material om säkerhet för industriella informations- och styrsystem, Scada. Material för att inom egen organisation använda som diskussionsmaterial vid möten eller som underlag för medvetandehöjande utbildningar.

Sedelärande berättelser del 2
Se ovan

Sedelärande berättelser del 3
Se ovan

ADR UTB: användarmanual
Stöd för ADR-lärare när utbildningstillfällen ska anmälas och utbildade elever registreras.

Framtida nationell användning av Galileo/PRS
Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem som planeras vara fullt operativt 2020. Tjänsten "Public Regulated Service" (PRS) är anpassad för myndighetsanvändning, primärt inom civil säkerhet och beredskap. Rapporten beskriver egenskaper hos PRS och fördelar med att använda tjänsten för viktiga samhällsfunktioner.

Så bygger vi säkert i Norden
Skriften ska bidra i arbetet med ett effektivare och mer strukturerat informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om säkerhet mot hot och risker i hela hotskalan.

En bild av landstingens informationssäkerhets­arbete 2018
Kartläggning och analys av informationssäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvård. Ger en bild av de brister och möjligheter som finns samt frågor som kan behöva prioriteras.

Stärkt informationssäkerhet i landstingen
Faktablad med åtta rekommendationer som bygger på resultaten i ovanstående analys.

NYA VERSIONER

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
Reviderad upplaga. Riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar.

ANDRA SPRÅK

ICS Parables part 1
Engelsk version av sedelärande berättelser del 1.

ICS Parables part 2
Engelsk version av sedelärande berättelser del 2.

ICS Parables part 3
Engelsk version av sedelärande berättelser del 3.

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att ladda ner på två ställen:

rib.msb.se – sök på titel.

msb.se – sök på titel.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen