BAS är ett koncept för släck-/räddningsfordon som ska täcka räddningstjänstens behov. Det är ett samarbete mellan MSB och SKL som inleddes 1984. Målet med BAS är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon av hög kvalitet med det senaste inom metod och teknik.

– Fördelen är att kommunerna slipper skriva egna kravspecifikationer i en komplicerad upphandling. Med avtalet är BAS-bilen och alla tillägg prissatta, säger Lars-Gunnar Strandberg, MSB.

Sedan många år har Sala Brand AB och Autokaross Rescue Systems AB varit leverantörerna av BAS-fordon. Den nya leverantör som tillkommit är Wilh. Ruberg AB.

– Med ny leverantör kommer konkurrensen att bli hårdare vilket innebär att det kan komma andra lösningar både för material och teknik. Det som ändå ska vara detsamma är funktionerna som finns i kravspecifikationen.

De kommuner som tänker sig utnyttja ramavtalet ska alltså nu tillfråga alla tre leverantörerna vid en andra konkurrensutsättning.

Efter flera uppmärksammade dödsolyckor vid utryckning är begränsningen av brandbilars toppfart en nyhet i avtalet. Nu ska fordonet ha fartspärr inställd på maxhastighet om 89 kilometer i timmen. Vid aktiverade blåljus ska spärren vara inställd på 110 kilometer i timmen.

Generellt säger kravspecifikationen att fordonet ska kunna tjänstgöra i minst 20 år och fungera störningsfritt inom temperaturområdet +40 till -30 grader celcius.

Bland nyheter i övrigt kan nämnas att tryckluftsapparaterna kan placeras baktill, att all lös inredning ska vara täckt och säkrad. Baksätet kan fås med tre stolar och backkameran ska vara försedd med ett linsskydd för att sikten inte ska kunna skymmas av smuts.

Det nya ramavtalet trädde i kraft i 2016-02-02. Kontaktperson på MSB för upphandlingsfrågor är Anders Andersson och för frågor om kravspecifikationen Lars-Gunnar Strandberg eller Andreas Berggren.