Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nytt avtal ger färre IVPA-larm

Antalet IVPA-uppdrag har minskat kraftigt inom Särf sedan det nya avtalet med sjukvården trädde i kraft i juli 2016.

Publicerad: 2018-03-19

Den utvärdering som nu är gjord visar att IVPA-larmen (i väntan på ambulans) mer än halverades mellan det första halvåret 2016 och samma period året efter. En förändring som ser ut att hålla i sig enligt Särfs (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) bedömning.

Frågan om räddningstjänstens engagemang i sjukvårdens akutfall är omdiskuterad och som Tjugofyra7 berättat tidigare varierar samarbetena rejält runt om i landet.

I exempelvis Västra Götaland anser sjukvården att IVPA-larmen ska vara medi​cinskt motiverade, medan man på andra håll lägger större tyngdvikt på trygghetsskapande åtgärder.

I Särf, där man enligt avtalet rycker ut vid hjärtstopp och när ambulansen begär det, minskade IVPA-uppdragen med cirka 55 procent till 119 larm under perioden.

—Vi hade tidigare olika kriterier på olika stationer, en del åkte på samtliga ambulansens prio 1-larm, berättar Stefan Bengtsson som är tillförordnad räddningschef för Särf.

Sjukvården anser att insatserna har blivit mer medicinskt träffsäkra, enligt Stefan Bengtsson, men någon utvärdering av eventuellt ”trygghetsbortfall” för invånarna har inte gjorts.

Från räddningstjänstens håll är ett argument för att se över IVPA-verksamheten den belastning den innebär på deltidskårer och värn.

—Det finns arbetsgivare som inte låter personalen åka på larm för att det påverkar den dagliga verksamheten, berättar Stefan Bengtsson.

En slutsats i den gemensamma utvärdering som Särf och sjukvården gjort är att eventuella IVPA-satsningar framöver ska göras geografiskt, inte med utökade kriterier.

För medan vissa deltidskårer tidigare åkt på alla ambulanslarm, finns det de som fortfarande med det nya avtalet inte åker alls, inte ens på hjärtstopp.

Frågan – som enligt Stefan Bengtsson ligger hos sjukvården – är ett tydligt exempel på de lokala skillnaderna i synen på IVPA.

Johan Wangström
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen