Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ny vägledning för krigsorganisation

MSB har tagit fram en vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering. En motsvarande vägledning för kommuner och landsting kommer under 2018.

Publicerad: 2018-03-28

Förstasidan av broschyrenDen 11 maj förra året fick MSB och Försvarsmakten ett regeringsuppdrag att bland annat främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret fram till 2020. En del av uppdraget rör krigsplacering av den personal som behövs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.

– Under hösten har MSB därför arbetat fram en vägledning för hur civila myndigheter kan bygga sin krigsorganisation, det vill säga den organisation man måste ha på plats i händelse av höjd beredskap, säger Emma Steen, MSB.

Vägledningen riktar sig till bevakningsansvariga myndigheter, men även ett antal andra myndigheter med en roll i totalförsvaret som Arbetsförmedlingen, Riksbanken och SMHI.

För att få myndigheternas input har det hållits workshoppar i samverkansområdena För att ytterligare förankra vägledningen har det även funnits en referensgrupp knuten till projektet.

Under arbetet med vägledningen har MSB fått många önskemål om mer detaljerade råd.

– Vi har försökt tillgodose så mycket som möjligt av de synpunkter som vi har fått in, men det har också varit en avvägning på vilken nivå vi ska lägga våra rekommendationer. Mycket handlar om att tydliggöra vad myndigheterna själva måste ta ställning till i arbetet , säger Petra Ekroth, MSB.

De så kallade bevakningsansvariga myndigheterna ska ha krigsplacerat sin personal senast sista december 2018.

– Det är kort tid. Utformningen och bemanningen av en krigsorganisation är en kontinuerlig process i olika steg. Ett första steg är att aktörerna tittar på vilket uppdrag de kommer att ha vid höjd beredskap, identifiera vilken samhällsviktig verksamhet som ska upprätthållas för att i nästa steg göra en prioritering. När det finns en plan för organisationen ska den bemannas och nyckelpersoner krigsplaceras, berättar Emma Steen.

En viktig aspekt i arbetet är säkerhetsskyddet.

– Vi har flaggat ganska tidigt för att en av förutsättningarna för att jobba med krigsorganisationen är att varje myndighet har koll på sitt säkerhetsskydd, säger Daniel Holmberg, MSB.

Vägledningen kommer att kunna laddas ner från MSBs webbplats.

Gunno ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen