Regionala samordningsfunktionen för farliga ämnen (RSF-gruppen) stod bakom tvådagarsövningen Atlas som genomfördes i Haparanda.

­ – Gruppens uppgift är att höja förmågan när det gäller farliga ämnen. Vi anordnar seminarier, utbildning, övningar. Nu blev det en stor övning som vi planerat i ett år och fått pengar till från krisberedskapsanslaget, säger Edström, till vardags säkerhetssamordnare i Haparanda kommun.

Första dagen genomfördes en seminarieövning där tjänstemän diskuterade samverkan. Seminariet var inriktat mot bakre stab, som inte får öva så ofta, och medverkade gjorde kommuntjänstemän i ledande befattningar, försvarsmakten, länsstyrelsen, polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst.

­– Kommunrepresentanter upptäckte att deras ansvar kan vara större än varit medvetna om. För räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård är det deras vardag att jobba med olyckor. Det är det inte för kommunerna, men de kan bli inkastade i en händelse och har då varken vana eller någon större organisationsstruktur för arbetet.

När en större händelse eller kris inträffar råder inledningsvis ofta kaos. Och kommer man fel in i arbetet blir det inte sällan problem, konstaterar Daniel Edström.

– Därför är sådana här övningar viktiga. Inte minst för att lära sig om andra organisationer och skapa informella kontaktnät. Att träffas och samarbeta är viktigast, då går arbetet snabbare nästa gång.

Under andra dagen genomfördes en ren olycksövning. Efter värdetransportrån och polisjakt körde rånarna in i en järnvägsvagn med fosgen. Giftig gas läckte ut.

– Sannolikheten för själva scenariot är inte stor, men här handlar det om hur vi hanterar farliga ämnen. Räddningspersonal är van att hantera ammoniak och klorgas. Därför valde vi ett mer ovanligt och giftigt ämne som krävde att man tänkte till, det gick inte att genomföra insatsen på rutin.

Nationella förstärkningsresurser i form av kemenhet och saneringsenhet, placerade i Luleå respektive Piteå, medverkade.

– I stort såg det mycket bra ut, hur man tog hand om och sanerade skadade. Samtidigt är ändå känslan att vi behöver öva mer. Det handlar om detaljer, saker man kanske inte tänker på men som kan bli bättre och som vi inte kommer åt utan övning. Allt från vad vi gör på plats till hur vi tar av skyddsutrustning på ett säkert sätt. Det handlar om rutiner.

Huvudmålet med övningen är att ha en förmåga att klara liknande situationer i länet. Nu handlar det om att ta vara på erfarenheterna, vässa organisationer och rutiner. Totalt deltog 70 personer under första dagen och runt 50 under fältövningen. 12 av länets 14 kommuner var representerade.

RSF-gruppen består av representanter från kommuner, landsting, länsstyrelse, polis, försvaret och räddningstjänst.

 

Fotnot: Fosgen är en färglös, mycket giftig gas. Kondenserar vid 7,5 grader. Används industriellt huvudsakligen (85 procent) för framställning av uretanplast. Under första världskriget var Fosgen en fruktad stridsgas.