Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Våldsbejakande extremism bör ligga hos Brå

MSB vill inte ha ansvaret för samordningen av arbetet med våldsbejakande extremism. Det hör snarare hemma hos Brottsförebyggandet rådet (Brå) anser MSB.

Publicerad: 2017-03-22

I december föreslog den nationella samordnaren Hillevi Engström i ett betänkande att MSB skulle ta över ansvaret för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. I sitt remissvar skriver myndigheten att man inte delar den uppfattningen.

MSB håller med om att det finns en koppling mellan arbetet med våldsbejakande extremism och arbetet med samhällets krisberedskap. Men av det följer inte att samordningen av arbetet med att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism bör ligga hos MSB. MSBs bedömning är att samordningen måste hanteras som en specifik uppgift och inte en del av den generella samordningsuppgift som MSB har inom krisberedskapen.

Dessutom hävdar MSB att en utvidgning av ett redan brett grunduppdrag skulle försämra myndighetens förmåga att hantera sina kärnuppgifter: "Extremismfrågorna riskerar att inte få efterfrågad prioritet – alternativt ta så mycket kraft att andra frågor, som också är prioriterade av regeringen, inte kan hanteras med tillräcklig prioritet."

I remissvaret sägs vidare att ett utökat ansvar för våldsbejakande extremism skulle kraftigt öka förväntningarna på MSB även inom andra angränsande områden kopplat till social hållbarhet/social oro. Enligt MSB uppgifter som inte heller ligger inom myndighetens mandat och som skulle kräva resurser som myndigheten inte förfogar över.

MSB bedömer också att den myndighet som tar över samordningsansvaret sannolikt behöver en permanent anslagsökning, inte bara ett tillskott för 2018. Om MSB skulle få uppdraget kan frågorna inte långsiktigt hanteras och prioriteras inom myndighetens ekonomiska ram. Även länsstyrelsernas föreslagna utökade roll kräver en långsiktig finansieringslösning enligt MSB.

Gunno Ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen