"Hjärtstopp i lunchrusningen, trafikolyckan är våldsam och offren måste skäras loss. Och precis som vid det allvarliga drunkningstillbudet på Askimsbadet i somras försvåras räddningsarbetet av en mobilfotograferande mobb som vägrar flytta på sig.

[- - -]

För att stävja en utveckling av detta oacceptabla beteende och förhoppningsvis sätta stopp på det, bör straffrättsliga åtgärder nu tillgripas." skriver Maria Abrahamsson och anser att det är både rimligt och fullt möjligt att kriminalisera vägran att lyda instruktioner från ambulans- och vårdpersonal, polisen, brandkåren och annan räddningstjänst.

"Ett straffstadgande av det slaget behövs för att räddningspersonalens arbete inte ska försvåras av personer som likt hyenor flockas runt olycksplatser för att fotografera och filma i stället för att efter bästa förmåga hjälpa till i olycksarbetet.

En utredning bör därför få i uppdrag att föreslå en lagändring i linje med vad som anförts i motionen."