Vid mötet deltog de tre berörda räddningstjänsterna, Trafikverket, Arbetsmiljöverket, facken, SKL och polisen. Det inleddes med en genomgång av statistik över olyckor och incidenter under räddningsarbete vid trafikolyckor. Det visade sig ha skett en nästan identisk olycka med vajerräcke som den i Örkelljunga 12 april i år då en brandman omkom, men som inte blivit känd.

– Ett problem är att vi inte har någon bra tillbudsrapportering. Det inträffar relativt ofta tillbud men de rapporteras inte. Dessutom skrivs lokala olycksutredningar som inte kommer ut till branschen, säger Jan Wisén, MSB.

Den gemensamma nämnaren är att de tre dödsolyckorna skedde under räddningsarbete efter en relativt obetydlig trafikolycka. I övrigt skiljer sig omständigheterna lite åt. Vid olyckan i Attunda rådde halka och dåligt väder. I Örkelljunga var det en utspänd vajer från vajerräcket som orsakade brandmannens död. Vid den senaste i Munkedal en bilist som pressade sig förbi avspärrningar och köer.

– Vi måste bli bättre på avspärrning men en olycka har olika skeden. Det är en sak när alla är på plats, man har tunga bilar, har fått avspärrningar på plats och kanske trafikdirigering. Men både initialt, innan avspärrningarna är på plats och i slutet när avspärrningarna tas bort och insatsen avvecklas, är man är ganska utsatt, säger Jan Wisén, som vill se över rutiner och utbildning för vajerräcken.

Ett annat problem är pressen att snabbt få igång trafiken.

– Självklart kommer säkerhet för personalen först, det får aldrig tummas på. Samtidigt kan man inte blunda för att det finns ett tryck på räddningsledaren att släppa på trafiken i ena körfältet. Det är långa köer och på stora trafikleder där trafiken står helt stilla vill man få igång det så snart som möjligt.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst som drabbades vid vajerolyckan har lokalt gått ut med nya rekommendationer för arbete vid trafikolyckor. Skåne Nordväst ska också med erfarenheter från olyckan ta fram en informations- och utbildningsfilm kring vajerräcken.

– Vi har sett att det är svårare att få genomslag med skrivet material och därför har vi haft en idé om att arbeta mer med filmbudskap. Jag tror mycket på videoklipp, animeringar – att jobba mer med rörliga bilder som är lättare att förstå och ta till sig, säger, Christer Ängehov, förbundsdirektör Skåne Nordväst.

Ett resultat av mötet blev att MSB tog på sig att ta fram någon form av informationsmaterial som ska gå ut ganska snabbt.

– Vi ska också gå vidare med mer långsiktiga åtgärder som hur räddningstjänsten ska förhålla sig till trafikdirigering och har ett möte med Trafikverket i juni, säger Jan Wisén.

FOTNOT Fler texter med kommentarer från övriga myndigheter och aktörer kan du läsa i det kommande numret av Tjugofyra7.