En delegation från St Petersburgs institut för strålningshygien, som är en central rådgivare till den ryska regeringen inför en ny beredskapsplan för radioaktiv strålning i miljön, övade på räddningstjänstens övningsområde Löddeköpinge tillsammans med Lunds universitet. Rysk och svensk strålskyddspersonal letade strålkällor i realistiska terror- eller olycksscenarion.

– De ryska deltagarna provade bland annat så kallade backpack-detektorer som använts framgångsrikt i Sverige för att kartlägga strålning i omgivningen. Det finns från rysk sida också ett intresse för organisation och det hela kedjan-tänk som finns i svensk beredskap, berättar Christian Bernhardsson, övningsledare och forskare i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet.

Fältövningen ingick i ett svenskt-ryskt seminarieprogram kring strålskydd och beredskap. Lunds universitet, som var värd för arrangemanget med ekonomiskt stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, har ett närmare 30-årigt samarbete institutet i St Petersburg kring bland annat medicinsk strålningsfysik.