– Det har hittills inte funnits något system som säkerställer att den som fick sin utbildning för kanske 30 år sedan och sen jobbat som räddningsledare i en kommun har den kunskap som erfordras. Man har visserligen sin långa erfarenhet men det händer en hel del inom ämnesområdet. Det här är ett sätt att kontrollera att man har den kunskap som utbildningen till räddningsledare A ger, säger Håkan Alexandersson, MSB.

Kvalitetssäkringen består av ett självtest som till uppbyggnad är snarlikt Fire Training och Hazmat Training som finns i RIB-familjen. Självtestet är framtaget i en bred arbetsgrupp med representation från stora delar av svensk räddningstjänst. Frågorna kommer bland annat från kursdeltagare på utbildningen i räddningsledare A.

– Systemet är frivilligt att använda och räddningschefen i en kommun väljer att använda verktyget på det sätt denne önskar. Räddningschefen måste ta ställning till vad som blir följden av om befälet inte klarar testet. Vi tror att det kommer att användas på ett förnuftigt sätt och att det successivt kompetensutvecklas inom de områden där kunskaperna brister.

Räddningsledare B och C kommer i senare versioner.

– Det är också så att man lokalt kan bygga egna frågepaket kring ett ämnesområde. Det innebär att vilken personalgrupp som helst kan kvalitetssäkras, säger Håkan Alexandersson.