Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap

1,2 miljarder kronor.
Så mycket omfattar den överenskommelse om kommunernas krisberedskap som MSB och SKL tecknade i höst för mandatperioden 2019-2022. 

Publicerad: 2018-12-05

– Överenskommelsen tydliggör på ett helt nytt sätt vad vi inom staten ska stödja kommunerna med och inte bara vilket krav vi ställer på dem. Det är en viktig markering att vi stärker krisberedskapen tillsammans, säger MSBs generaldirektör Dan Eliasson.

Avtalet innebär 310 miljoner om året för att kommunerna ska genomföra de uppgifter de är ålagda enligt bland annat lagen om extraordinära händelser (LEH). Där framkommer också vilket stöd de ska få av MSB och länsstyrelserna.

– Det är en bra överenskommelse för kommunerna, deras och MSBs uppgifter blir tydligare. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris, en god krisberedskap är viktigt, säger Vesna Jovic, vd på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

MSB har listat en rad åtgärder som myndigheten ska utföra under de kommande fyra åren. Bland annat ska MSB i samarbete med SKL ta fram en handbok om kommunal krisberedskap. MSB ska även ta fram flera vägledningar och samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.

– Sommarens skogsbränder understryker behovet av att vi tillsammans stärker krisberedskapen. Klimatförändringar, sårbarheter i den tekniska infrastrukturen, informationssäkerhet och terrorism är exempel på utmaningar som ställer krav på en bättre beredskap, säger Dan Eliasson.

Fem huvudpunkter i kommunernas arbete med krisberedskap är att: göra risk- och sårbarhetsanalyser; planera; utöva geografiskt områdesansvar; utbilda och öva; rapportera.

I somras tecknade MSB och SKL en särskild överenskommelse för arbetet med civilt försvar som ger kommunerna 100 miljoner i årlig ersättning, landstingen delar på 30 miljoner.

– Arbetet med krisberedskap och civilt försvar stärker och föder varandra, säger Dan Eliasson.

blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen