Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Krisberedskap hela veckan ska fylla krislådan

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhälls­kris. Därför startar MSB Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med kommunerna.

Publicerad: 2017-03-13

Fokus ligger på att få människor över landet att reflektera över hur de klarar sin vardag i en situation där samhället inte fungerar normalt. Ett av målen är att många ska skaffa en krislåda i hushållet.

De flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att själva drabbas är ytterst liten. Krisberedskapsveckan visar hur man kan hantera effekterna av till exempel en samhällsstörning eller extraordinär händelse.

Christina Anderssonb, MSB– MSB har formulerat de övergripande budskapen för kampanjen och tagit fram informationsmaterial med bilder, filmer, podcast och annat kampanjmaterial som alla kan använda, berättar Christina Andersson, ansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB. Vi har arbetat intensivt tillsammans i en referensgrupp med beredskapsansvariga och kommunikatörer på lokal och regional nivå och varit lyhörda för många slags önskemål.

Studier som MSB gjorde under 2015 visade bland annat att beredskapsansvariga på lokal och regional nivå tycker att MSB behövde ta ett större samordnat ansvar för att öka människors krisberedskap. Studierna visade också att kommunerna behövde bli bättre på att informera om lokala hot och risker och att riskmedvetenheten och beredskapen hos befolkningen generellt är låg. Sammantaget fanns alltså en hel del att göra på alla nivåer.

I februari fick MSB ett regeringsuppdrag att utarbeta ett nationellt informationsmaterial som ska bidra till att öka människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap – ytterst krig. I uppdraget ingår att stärka stödet till kommunerna.

– Regeringsuppdraget stärker och kompletterar arbetet med Krisberedskapsveckan. De rekommendationer vi ger i kampanjen är desamma som vid höjd beredskap, säger Christina Andersson.

Kommunerna är huvudaktörer under kampanjen. Flera kommuner har genomfört egna kampanjer. Göteborgs stads 72-timmarskampanj är ett exempel. MSB utvärderade den för att kunna använda goda erfarenheter och lärdomar i upplägget av Krisberedskapsveckan.

– Det visar sig tydligt att lyckad kommunikation i ett krisläge bygger på att aktörerna har arbetat medvetet med sin riskkommunikation i ett normalläge. Vi ser också att människor efterlyser så konkreta och handfasta råd som möjligt, säger Christina Andersson.

För att hjälpa kommunerna att sätta fokus på lokala hot och risker har MSB tagit fram en guide med tips för webben om begrepp, budskap och kanaler. Surahammar har ställt upp som pilotkommun för att utveckla sin riskkommunikation med stöd av guiden. På så sätt blir Surahammar.se också ett bra exempel för andra kommuner.

Målet för varje kommun är att så långt som möjligt kunna svara på frågorna:

  • Vad kan hända i just vår kommun?
  • Hur påverkas vår kommun vid en händelse som leder till svåra störningar, exempelvis ett långvarigt elavbrott?
  • Hur påverkas alla som bor, verkar och vistas i kommunen och hur kan de förbereda sig?
  • Hur arbetar vi för att förebygga allvarliga händelser?
  • Hur arbetar vi under en samhällskris, var finns exempelvis kommunens trygghetspunkter?


På många platser kommer aktiviteter att genomföras under veckan. Det kan handla om att bjuda in till information och frågestund på biblioteket, att engagera lokala handlare att marknadsföra saker som är bra att packa i sin krislåda eller ge möjlighet för invånarna att diskutera med frivilligorganisationer som är duktiga på krisberedskap.

– Vi hoppas att Krisberedskapsveckan på sikt kan bli en satsning som engagerar stora delar av samhället. Nu tar vi första steget tillsammans.

Anna Teljfors-Lundwall
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen