– Nätverken är stor anledning till social oro, är anstiftare till den, säger Lars Öjelind, biträdande chef på Rikskriminalpolisens underrättelsesektion.   Polisen gör en kartläggning av kriminella nätverks påverkan i utsatta områden. 55 områden i 22 städer har identifierats. Nu görs djupare kartläggningar.

I huvudsak är det unga män och pojkar som rekryteras.

– De har dålig utbildning, felaktiga förebilder, känner ingen framtid och har absolut för lite att göra. Och det är något de kriminella grupperna nyttjar, säger Öjelind.

Gängkonflikter om revir och marknader är en del av vardagen. Och för mycket vapen.

– Grunden för det hela är narkotika. Unga nyttjas att bära och förvara. Narkotikan föder våld, leder till konflikter och skjutningar som numera görs dagtid. Vi har också beskyddarverksamhet, misshandel, skadegörelse, våldsbrott. Följdeffekterna är en ond cirkel, konstaterar Öjelind.

Våld och narkotika hanteras öppet, befolkningen blir orolig, rädsla för att vittna och svårt för polisen att utreda.

– Det finns risk att parallella samhällen skapas, med egna lagar och egen ekonomi.

Och vad kan man då göra? Några klara och enkla lösningar, anser Öjelind, är bättre kommunikation och samverkan mellan myndigheter, skolor, bostadsbolag, butiker, föreningar, trossamfund med flera.

– Det här är inte bara ett polisiärt problem. Vi måste försvåra rekrytering till grupperingar, ge möjlighet att hoppa av, skydda vittnen