Dagen innan brandkonferensen hade hon träffat åtta kommundirektörer. Samtliga önskade mer kontakt med räddningstjänsten och eniga om att det är viktigt.

Gunilla Glasare ser inte det sammanslagningar som en självklarhet för räddningstjänsten.

– Vi är absolut inte emot kommunalförbund, men det är inte så att man löser alla problem bara genom att bilda ett kommunalförbund.

Hur man är organiserad har sällan så stor betydelse som man tror.

– Störst betydelse har människorna som jobbar i räddningstjänsten och andra förvaltningar. En duktig förvaltningschef ägnar mycket tid åt kontakter och känner man de man behöver känna spelar organisationen inte lika stor roll. Ibland tror jag man lägger för mycket energi på organisationsformen, säger Gunilla Glasare.