Kenesh Sainazarov från Kirgizistan samtalr med Lars Nyberg, Karlstads universitet.

Kenesh Sainazarov, från FNs utvecklingsprogram i Kirgizistan, lyssnar till Lars Nyberg på Karlstads universitet. Foto: Per Larsson.

 

- Under ett möte i Genevé, arrangerat av FN, lyssnade vi till Mette Lindahl Olsson från MSB och läste broschyrer om den nationella plattformen i Sverige. Vi blev intresserade, säger Momukulov Arstanbek, ansvarig för arbetet i Kirgizistan.

Kirgiziska gästerDet kirgiziska arbetet har just påbörjats, men om någon månad hoppas Arstanbek att beslut ska tas om skapandet av en nationell plattform.

Under besöket i Sverige samlar man bland annat argument för att motivera plattformen.

- Vi vill också ta del av svenska erfarenheter i arbetet.

Kirgizistan ligger steget för grannen Tadzjikistan i arbetet.

Vilka naturlyckor är mest angelägna att förebygga?

- Översvämningar, ras och skred samt även jordbävningar.

Kenesh Sainazarov arbetar för UNDP (FNs utvecklingsprogram) i Kirgizistan. Han konstaterar att kulturen när det gäller säkerhet och information generellt måste förbättras.

- Inställningen är för mycket att ”det händer inte mig” och vi måste bli bättre att informera om vikten av förebyggande arbete för att undvika naturolyckor.

Det är en av fyra huvudpunkter Sainazarov pekar på för att utveckla arbetet med naturolycjkor. De andra tre är:

- Pengar från FN måste användas mer effektivt.  Infrastrukturen måste förbättras. Det görs inga investeringar och underhållet är eftersatt. Och vi behöver ha forskningsarbete som stöd för de inriktningar som ska göras.

De långväga gästerna, länderna gränsar mot Kina, besöker Karlstad och Kristinehamn under tre dagar.