Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

- De måste kunna peka med hela handen

Säpo och Must ska ges större makt för att stärka informationssäkerheten.
Det avslöjade justitieminister Morgan Johansson på informationssäkerhetskonferensen.

Publicerad: 2017-09-25
När Säpo och Försvarsmakten säger att man inte kan lägga ut verksamhet hos annan, då lyder man, var Morgan Johanssons besked på Informationssäkerhetskonferensen. Foto: Thomas Henriksson

– De måste kunna peka med hela handen, deras roll måste bli starkare, sade Johansson.

Justitieministern konstaterade att Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (Must) är landets expertmyndigheter när det gäller informationssäkerhet.

Efter IT-skandalen på Transportstyrelsen, där IT-tjänsten upphandlades och hemlig informations läckte ut, är det lätt att se att Säpo och Must behöver stärkas i sin tillsyn, anser Johansson.

– När de säger att man inte kan lägga ut verksamhet hos annan, då lyder man. Det måste vara utgångspunkten. Deras roller måste stärkas och vi håller på med förslag i den riktningen.

Förutom att Säpos och Musts inflytande måste stärkas konstaterade Johansson också att Transportstyrelsen hade för svag medvetenhet om vilka risker som togs när tjänsten upphandlades.

– Säkerheten måste komma först. Där har det inte varit den skärpa vi vill se. Vi måste vara mer vaksamma på vad som kan läggas i andras händer. Och det kan finnas samma typ av brister i andra myndigheter.

Kan regeringen överpröva beslut hos myndigheter?

– Om vi behöver yttra oss väger Säpos och Försvarsmaktens ord tungt.

Förutom större roll hos de två myndigheterna och större vaksamhet vid upphandling pekade Morgan Johansson på två andra viktiga lärdomar:

  • Information till oppositionen

– Det hade kunnat bespara oss en del bekymmer med bakgrund om vad det handlade om. Samtidigt är informationen belagd med viss sekretess, det krävs viss försiktighet också.

  • Information inom regeringen

– Alla som behöver information måste få den. Sen hade det inte ändrat konsekvenserna av det som hände hos Transportstyrelsen.

Morgan Johansson noterade att mandatperioden varit en smula turbulent. Första hösten föll budgeten, andra hösten kom flyktingkrisen.

– Tredje hösten kom Trump. Det har inte saknats frågor att ta i. Man undrade vad som skulle komma i höst. Hösten kom tidigt.

När skandalen hos Transportstyrelsen uppdagades blev konsekvensen att inrikesminister Anders Ygeman fick gå. Morgan Johansson fick ta även den rollen.

– Jag fick nya uppgifter, men samtidigt släppa en del frågor som civilrätten och migrationen som jag jobbat intensivt med. Nu får jag istället dra en annan fråga som är tung. Riksrevisionen kritiserade IT-säkerheten i statliga myndigheter redan 2013. Sedan dess har vi fått krav på incidentrapportering. Men det finns uppenbart saker att göra.

Uppstramningar av säkerheten kostar pengar. Satsning på informationssäkerhet finns med i den förstärkning av totalförsvaret som regeringen beslutat om. Den civila delen av försvaret får 1,3 miljarder extra de närmaste tre åren. En stor del ska gå till informationssäkerhet och psykologiskt försvar.

– Det är den största satsningen på 15 år på civilt försvar som tidigare närmaste lades ner. Vi måste se om vårt hus, och det finns ingen motsats i att verka för fred och samtidigt höja beredskapen. MSB får en nyckelroll i uppbyggnaden.

Är det nya uppgifter?

– Nej, det blir inom de uppgifter myndigheten redan har.

Andra samhällsområden, förutom informationssäkerhet och psykologiskt försvar, som pekas ut i satsningen är transporter, räddningstjänst, befolkningsskydd, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer, säkerhet, hälso- och sjukvård, livsmedelsförsörjning.

Hur ska pengar fördelas och vilka satsningar ska ske inom respektive områden?

– Det kommer vi i detalj att förklara efter att budgeten presenterats. Först ska det processas i regeringskansliet.

I kölvattnet av det som hände hos Transportstyrelsen har Kristdemokraterna föreslagit att en särskild cybersäkerhetsmyndighet bör inrättas.

Hur ser regeringen på det?

– Inget vi övervägt. Det finns ibland en myndighetsinflation. En ny myndighet är inte alltid lösningen när problem dyker upp.

PER LARSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen