Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Inget ökat anslag för MSB

MSB begärde en ökning av förvaltningsanslaget med drygt 80 miljoner kronor inför 2017.
Men det hade inte vunnit gehör när regeringens budgetproposition presenterades 20 september.

Publicerad: 2016-09-22

Däremot höjs anslaget för bidrag till att förebygga natur­olyckor från 25 till 75 miljoner.

De områden MSB begärde ökning för till 2017 var:

  • Utbildningsverksamheten, 35 miljoner
  • Informationspåverkan med mera, 20 miljoner
  • Kärnenergiberedskapen, 10,5 miljoner
  • Etermedieberedskapen, 10 miljoner
  • IT-incidentrapportering, 6 miljoner

De 35 miljonerna till utbildningen skulle bland annat säkerställa fortsatt utbildning vid två skolor.

– Min inriktning är att MSB ska ha kvar två skolor i egen regi som kan tillhandahålla högkvalitativ utbildning. Vi kommer också att behöva öka resurserna för arbetet med bland annat informationspåverkan, även om det nu blir med en lägre takt än om regeringen ökat våra anslag. Regeringens besked innebär att vi måste prioritera hårdare inom vår verksamhet, säger MSBs generaldirektör Helena Lindberg.

Totalt föreslås få förändringar i de anslag MSB disponerar. Men en satsning görs på förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor under de närmaste fyra åren. Anslaget ökas med 50 miljoner extra per år, från 25 till 75 miljoner.

MSBs bemyndiganderam inom krisberedskapsanslaget 2:4 höjs. Bemyndiganderamen anger hur mycket pengar MSB får binda upp på efterföljande års budget. Höjningen skapar bättre förutsättningar att finansiera mer långsiktiga satsningar på utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar.

Andra nyheter i budgetpropositionen är

  • Kommunal räddningstjänst ska utredas med fokus på förmåga att samverka, hur räddningsledning kan förbättras vid omfattande räddningsinsatser, samt förutsättningarna för deltidskårerna.
  • Regeringen delar MSBs uppfattning att styrningen mot samverkan och handling behöver förtydligas inom ramen för ansvarsprincipen, vilket var en av MSBs slutsatser när erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland redovisades.
Per Larsson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen