Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Så ska hot och våld mot blåljus förebyggas

MSB arbetar på vägledningar för att förebygga hot och våld mot blåsljuspersonal samt samverkan vid pågående dödligt våld och terrorattentat.

Publicerad: 2016-12-14

För snart ett år sedan skrev räddningstjänsterna Storstockholm och Storgöteborg till MSB och efterlyste en nationell samordning om hur man ska agera vid händelser med pågående dödligt våld och terrorattentat.

Den mediala uppmärksamheten kring bilbränder och hot mot blåljuspersonal ledde också till att inrikesminister Anders Ygeman kallade till ett möte med berörda parter i februari i år. Vid mötet åtog sig MSB att ta ett samlat grepp på problematiken.

Stenkastning mot ambulans och räddningstjänst är inget nytt fenomen och arbetet inleddes med att ringa in problemet och diskutera möjliga lösningar.

– Från att ha varit en storstadsproblematik har det på senare tid spridit sig och blivit ett problem på många fler och mindre orter, säger Ove Brunnström, MSB.

I kartläggningen av vad som redan gjorts konstateras att det finns ganska mycket forskning på området.

– MSB har satsat 18 miljoner på hot och våld mot blåljus­personal. Det omfattar fem forskningsprojekt, sex rapporter och två metodbeskrivningar. Det finns också mycket annan forskning, både nationellt och internationellt, så området är väl beforskat, säger Yvonne Näsman.

Arbetet är uppdelat i två spår. Ett för stenkastning och hot och ett för vad polisen benämner pågående dödligt våld i publik miljö (PDV).
Räddningstjänsterna i storstäderna har redan utvecklat arbetssätt för att förebygga hot och våld.

– När det gäller spåret mot hot och våld mot blåljuspersonal ska vi gå vidare med de lyckade exemplen, det som fungerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utifrån det ska vi ta fram en vägledning, säger Ove Brunnström.

Under våren genomförs två pilotprojekt i insatsplanering för samverkan vid pågående dödligt våld. Räddningstjänsterna i Göteborg och Stockholm står som värdar för projekten med stöd av Polismyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.

– Resultaten från projekten ska ligga till grund för en nationell vägledning. Syftet är att få igång planering för den här typen av händelser på regional och lokal nivå.

Polisen ligger långt framme i arbetet med pågående dödligt våld och fick mycket beröm för insatsen vid det dödliga angreppet mot skolan i Kronan i november 2015.
– Den mentala förberedelsen är det viktiga säger polisen. Planeringen är A och O för att alla ska känna sig förberedda, säger Yvonne Näsman.

GUNNO IVANSSON
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen