David Lange, forskare vid SPs (Sveriges tekniska forskningsinstitut), leder ett stort europeiskt projekt som handlar om samhällets förmåga att klara kriser och olyckor.

De ekonomiska förlusterna från skogsbränder, stora naturkatastrofer som jordbävningar, orkaner och översvämningar har ökat kraftigt de senaste åren. Det är bakgrunden till EU-projektet Improver (Improved risk evaluation and implementation of resilience concepts to critical infrastructure).

Projektet leds av SP och ett tiotal europeiska institut och organisationer medverkar. Målet är att ta fram ny kunskap och strategier som förbättrar samhällets motståndskraft mot katastrofer.

– Med kritisk infrastruktur menar vi tjänster som rör energi, vatten och transport och som är viktiga för hälsa, säkerhet och välbefinnande hos människor, säger David Lange.

I projektet studerar forskarna sådan infrastruktur på en rad områden, bland annat Oslos hamn, dricksvattenförsörjning i Portugal och A4-motorvägen mellan Paris och Strasbourg.

Det är viktigt för forskarna att få kunskap om vad allmänheten har för förväntningar på infrastrukturen under och efter katastrofer. En enkät är ett av verktygen för detta.

– Vi är tacksamma för alla svar vi får in. Enkäten är helt anonym, säger David Lange.

Enkäten finns här