Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Stora förändringar för effektivare samverkansområden

MSB genomför omfattande förändringar i samverkansområdena. Arbetsformerna förändras och MSB övertar ordförandeskapet i samtliga sex samverkansområden.

Publicerad: 2016-12-16

– Vårt mål är att det ska bli effektivare och ändamålsenligare strukturer för planeringen inom samverkansområdena, säger Carl-Gustaf Erixon, MSB, ansvarig för utveckling av samverkansområdena.

Förändringarna markerar en efterfrågad ambitionshöjning från MSB. Den översyn som startade 2015 visade att medverkande myndigheter tyckte att det var otydligt vad som gjordes inom samverkansområdena.

– Samverkansområdena har inte åstadkommit den förmågehöjande effekt ute i samhället som var syftet. 2016 startade vi ett nytt projekt som vi hoppas ska ge effekt. Det som görs i samverkansområdena ska leda till en förmågehöjning i samhället för att kunna bättre förebygga och hantera olika händelser, både i fredstid och vid krig och krigsfara. Det är viktigt att perspektivet civilt försvar blir en del som hanteras i samverkansområdena. Den förmåga som ska finnas vid krig eller krigsfara behöver bygga på krisberedskapen.

Mötena ska bli kortare och mer fokuserade. MSB kommer att leverera samlade bilder utifrån respektive samverkansområdes tema som grund för en sammanhängande planering.

– I samverkansområdena kommer vi tillsammans fram till åtgärder som behöver vidtas. Det tar deltagarna sedan hem till sina myndigheter så att det får genomslag i den egna planeringen. Arbetet börjar och slutar hos de enskilda myndigheterna och det som görs i samverkansområdena ska ge en gemensam sammanhängande bild av vad som behöver göras.

Det kommer att bli fem halvdagars planeringsmöten i varje samverkansområde. Till det kommer två ordföranderåd för ordförande och vice ordförande. Dessutom blir det så kallade SO storforum 1-2 heldagar per år där man presenterar de stora arbeten och processer som är på gång.

– Vi vill att planeringsmötena ska fokusera på avstämning mellan myndigheterna, var de står i olika frågor och vad de konkret bör och kan göra för att höja förmågan i samhället. Vi vill komma ifrån de rena informationsinslag som tidigare tog mycket tid från mötena. Storforum blir istället en viktig arena för att dela information i bred bemärkelse.

Enligt krisberedskapsförordningen ska planeringen för krisberedskap och höjd beredskap bedrivas inom samverkansområdena med syfte att främja en helhetssyn i planeringen.

– Långsiktigt ser vi att samverkansområdena utvecklas till ett strategiskt forum där vi knyter an till andra nätverk. Vi lägger in det som en aspekt att samverkansområdena är ingången och paraplyet för samverkan inom samhällsskydd och beredskap, säger Carl-Gustaf Erixon.

gunno ivansson
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen