Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Brister i likvärdighet - så blir räddningstjänsten effektivare

En mer effektiv och likvärdig räddningstjänst.
Bättre förutsättningar att rekrytera deltidsbrandmän.
Utveckla samverkan inom blåljusområdet.
Det är huvuddrag i den utredning om effektivare räddningstjänst som regeringen beslutat om.

Publicerad: 2017-03-14
Samverkan vid större insatser, som här under skogsbranden, är ett av många områden att se över som regeringen tar upp direktiven för utredningen om effektivare räddningstjänst. Foto: JOHAN EKLUND

– Det finns ett stort behov av att samverkan på räddningstjänstområdet kan förstärkas och bli mer enhetlig. Det är särskilt viktigt vid komplexa räddningsinsatser som berör en eller flera kommuner, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen pekar på brister som gör det svårt att få en likvärdig räddningstjänst i landet.

Den utredning det nu lagts fram direktiv för är omfattande. Det handlar bland annat om samarbete mellan kommuner, med andra blåljusmyndigheter och frivilliga, statlig styrning, vilken kompetens en räddningschef ska ha, och inte minst svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän.

– En viktig del av uppdraget är att analysera och lämna förslag till bättre förutsättningar att rekrytera och behålla deltidsanställda brandmän, säger Ygeman.

Det konstateras att många kommunala räddningstjänster samverkar, men att det sker mer frivilligt. En reglerad skyldighet att samverka ses som en möjlighet.

Regeringen anser att räddningstjänsten även i framtiden ska vara ett kommunalt ansvar. Koppling till kommunalt ansvar i övrigt, som stadsplanering, lokala riskbilder med mera gör att kommunerna har den lokala kunskapen för att organisera en effektiv förebyggande och operativ verksamhet.

Ansvaret vid insatser kan vara komplext och omfattande. Regeringen anser att det kan finnas behov av att reglera behörighets- och kompetenskrav för anställning av kommunal räddningschef.

Statens ansvar anser man ska anpassas, bli tydligare och förstärkas. Det kan exempelvis vara vid övertagande av räddningsinsats, vilket skedde under skogsbranden i Västmanland,

Utredaren, som ännu inte är utsedd, ska redovisa sina förslag senast 30 juni 2018.

PER LARSSON

ATT UTREDA

Några av de frågor som utredaren ska analysera och föreslå åtgärder om:

 • Hur kommunernas styrning och uppföljning av den förebyggande verksamheten och operativ räddningstjänst kan förstärkas och utvecklas.
 • Kommunernas förmåga att på ett mer systematiskt sätt kunna analysera vilken förmåga verksamheten bör ha.
 • Utvidgad skyldighet att samverka för att utveckla och förstärka en mer enhetlig räddningstjänst.
 • Hur andelen kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund i räddningstjänsten kan öka betydligt inom överskådlig tid.
 • Hur man kan stödja kommunernas räddningstjänst genom utvecklad samverkan mellan blåljusmyndigheter och andra relevanta aktörer, exempelvis frivilligorganisationer.
 • Bättre anpassning av utbildningen inom skydd mot olyckor till lokala förhållanden, analysera om utbildningen för deltidsanställda brandmän i större utsträckning kan anordnas på lokal nivå.
 • Behov att reglera behörighets- och kompetenskrav för anställning av kommunal räddningschef.
 • Förmåga och effektivitet vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser .
 • Behovet av att MSBs och länsstyrelsernas stöd till räddningstjänsterna förstärks och utvecklas, bland annat i fråga om stabs- och ledningsstöd vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser.
 • Om det är lämpligt och ändamålsenligt att en statlig myndighet har möjlighet att ta över ansvaret vid omfattande räddningsinsatser, om det bör ställas krav på särskilda skäl eller kvalifikation för övertagande.
 • MSBs och länsstyrelsernas tillsyn behöver i flera avseenden förbättras och det statliga tillsynssystemet ses över. MSB kan behöva ges utökade befogenheter för att kunna utöva en effektivare direkt tillsyn.
blog comments powered by Disqus
Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen